Sněmovní tisk 262
Novela z. v souvis. s přechodem na digitální telev.vysílání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: min. vnitra a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 31. 7. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: Mgr. Petr Pleva a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 8. 2007 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 388).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 50 dní (usnesení č. 392).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 262/2, který byl rozeslán 25. 9. 2007 v 18:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2007 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 87, usnesení č. 414).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 117, dokument 117/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 16. 10. 2007 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 117/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 10. 2007 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 117/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 11. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 234).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 11. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 11. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 304/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Ochrana lidských práv, Ochrana průmyslového vlastnictví, Rozhlas, Televize

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: digitální technologie, přenosová síť, telekomunikace, telekomunikační politika, televize, televize s vysokou rozlišovací schopností, televizní přijímač, veřejná služba

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)