(15.10 hodin)

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedo, pane premiére, vládo, kolegyně a kolegové, já jsem původně neměl v úmyslu vystupovat s návrhem na rozšíření pořadu schůze. Nicméně před několika málo minutami vydala Česká tisková kancelář následující zprávu: Argumenty ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho v jeho zprávě o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy a jeho propojení s některými politiky nejsou oprávněné. K závěru dospěla zvláštní skupina Vrchního státního zastupitelství v Praze, která analyzovala trestní kauzy zmiňované v tzv. Kubiceho zprávě. ČTK to sdělila tisková mluvčí zastupitelství Irena Válová.

Na základě této zprávy, kterou považuji za mimořádně závažnou, žádám o zařazení nového bodu s názvem "Informace ministra spravedlnosti o výsledcích práce zvláštní skupiny Vrchního státního zastupitelství při prověřování tzv. Kubiceho zprávy" a zároveň žádám pana premiéra Mirka Topolánka ve světle této informace, posouzení obsahu tzv. Kubiceho zprávy nezávislými odborníky Vrchního státního zastupitelství, aby v sobě jako sám sebou často deklarovaný chlap z Moravy našel tolik cti a omluvil se bývalému premiérovi Jiřímu Paroubkovi v souvislosti s výroky, které na jeho adresu pronesl před loňskými volbami.

Toto zjištění Vrchního státního zastupitelství jednoznačně vyvrací všechny pomluvy, které padly na adresu osoby Jiřího Paroubka i sociální demokracie. Pane Topolánku, dokažte, že jste chlap! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, já bych poprosil, kdybyste mi předal návrh bodu písemně. Děkuji.

Nyní v rozpravě vystoupí poslední přihlášená paní poslankyně Šedivá. Paní poslankyně, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás poprosila o podporu na pevné zařazení bodu č. 30, to je sněmovní tisk 186, první čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, na čtvrtek za body tak, jak žádala paní kolegyně Dundáčková. Důvod je stejný jako u ní. Obě dvě se účastníme jednání Meziparlamentní unie v zahraničí. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. A nyní se z místa hlásil pan poslanec Exner. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor se na své 10. schůzi 21. února 2007 dohodl na usnesení, které zní: "Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby se na své řádné schůzi zabývala otázkou postoje České republiky ke statutu Kosova." Na základě toho navrhuji, aby za bod 73 byl zařazen bod "Postoj České republiky k jednání o statutu Kosova".

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. I vás poprosím, pane poslanče, o písemný návrh.

Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí. Pan poslanec Kvapil má slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dávám podmíněný návrh pro případ, že bude schváleno zařazení nového bodu tak, jak navrhla paní poslankyně Halíková, je to ten bod o čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, aby tento bod byl pevně zařazen na tento čtvrtek dopoledne po písemných interpelacích. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Je to alternativní návrh, pane poslanče?

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Podmíněný návrh pro případ, že bude schváleno zařazení tohoto nového bodu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu? Nikdo se nehlásí. Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

 

Nejdříve návrhy, které jsem přečetl já. Máme tam návrh vyřadit body 17 a 66 z návrhu pořadu, sněmovní tisk 45.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 148, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále máme zařadit bod 72 návrhu pořadu, tj. stálá komise pro Temelín, jako třetí bod dnešního jednání.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že i tento návrh byl schválen.

 

Další v pořadí - máme vyřadit bod 71 návrhu pořadu.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 174, proti nikdo. Konstatuji, že i tento návrh byl schválen.

 

Další jsme měli pevně zařadit bod 9 návrhu pořadu, sněmovní tisk 161, na středu 25. 4. jako třetí bod dopoledne.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 176, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pak tady máme návrh zařadit dva nové body. První bod je "Informace vlády o vládní pozici k vyjednávání o institucionální reformě Evropské unie" a druhý bod "Informace vlády o stavu vyjednávání k případnému umístění radarové základny na území České republiky", a tyto oba dva body na středu 2. 5. po třetích čteních.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 174l, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále máme pevně zařadit body 16, sněmovní tisk 14, bod 18, sněmovní tisk 98, bod 19, sněmovní tisk 101, bod 42, sněmovní tisk 64, bod 43, sněmovní tisk 141, a bod 44, sněmovní tisk 164, návrhu pořadu - jsou to ty senátní a zastupitelské návrhy zákonů prvního a druhého čtení - na pátek 27. 4. jako první až šestý bod.

Hlásí se pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane předsedo, já jsem pouze chtěl upozornit na to, že jsem navrhl sněmovní tisk 14, bod 16, vyřadit, aby se nestalo, že tím, že ho teď pevně zařazujeme podle vašeho návrhu, tak by byl pak ten můj návrh nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, nebude nehlasovatelný, protože hlasujeme o návrzích tak, jak byly předneseny, a váš návrh byl přednesen, takže o něm budeme hlasovat. Takže musím tento návrh opakovat? Nemusím opakovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 180, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP