(14.40 hodin)

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych podal návrh na přečíslování v bodě Zprávy, a sice těchto navržených bodů.

Navrhuji, aby Zpráva o finanční stabilitě 2006, označená jako 100, zůstala zařazená na stejné pozici, avšak jako bod 101 byla označena Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2006, sněmovní tisk 247, a jako bod 102 byl označen dnešní bod 106, kterým je Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2007 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2007), sněmovní tisk 268.

Já bych jako zdůvodnění chtěl uvést, že je jistě žádoucí, aby se projednávání všech tří bodů mohl zúčastnit guvernér České národní banky. Zároveň si nedokáži představit, že bychom podle původního návrhu oddělenými body, kde nemůžeme zaručit jejich projednání v jednom jednacím dnu, vystavili pana guvernéra takové časové prodlevě. Považuji to za velmi neefektivní. Novým zařazením tyto tři body budou vedle sebe v libovůli, ve kterém dnu projednávání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Boris Šťastný. Připraví se pan poslanec Hašek. Pane poslanče, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil návrh, aby bod č. 7 - Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů neboli zákon o léčivech, sněmovní tisk 223, druhé čtení - byl zařazen na úterý 23. října 2007 jako první bod programu. Věřím v podporu napříč politickým spektrem. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Hašek. Připraví se pan poslanec Rath.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo, dobré odpoledne.

Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych také já přispěl s návrhem na zařazení nového bodu, a sice Informace ministra zdravotnictví o záměrech se zdravotními zařízeními zřizovanými státem ve městě Brně.

K tomuto návrhu mě vede poměrně široká diskuse, která je v těchto týdnech a měsících vedena mezi občany města Brna a celého Jihomoravského kraje v souvislosti s uvažovaným zrušením Úrazové nemocnice v Brně. Na podporu zařazení tohoto bodu chci říci, že petici vyjadřující zájem o budoucnost Úrazové nemocnice v Brně podepsalo už 40 tisíc občanů. Petice byla doručena na různá místa, mimo jiné i do Poslanecké sněmovny. Myslím, že pan ministr Julínek, zároveň jako senátor, ale stejně tak i další politici, zvolení zejména v Jihomoravském kraji, dluží občanům města Brna jasnou odpověď pana ministra Julínka, co je skutečným důvodem pro uvažované zrušení Úrazové nemocnice Brno a přesun části kapacit do Fakultní nemocnice Brno, jaké jsou reálné důvody, jak probíhalo jednání příslušné poradní komise, s jakými závěry a jak bude fakticky zajištěna příslušná zdravotní péče pro občany města Brna, ale i Jihomoravského kraje, znovu opakuji, že se jedná o úrazovou nemocnici, v budoucnosti.

Návrh na zařazení tohoto bodu, pane předsedo, do bloku zpráv. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pane poslanče, já bych poprosil, abyste mi návrh dal písemně a také v návrhu uvedl, kam chcete tento bod zařadit.

Dále vystoupí pan poslanec Rath. Připraví se pan místopředseda Zaorálek. (V sále je stále velký hluk.)

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já bych navrhl rozšířit bod navržený kolegou Haškem ještě o slova "a v hlavním městě Praze".

Oč jde? Proslýchá se docela závažná informace, že pan ministr Julínek chystá zásadní změny v síti nemocnic v hlavním městě Praze. Máme na úrovni neověřených informací zprávy o tom, že hodlá zrušit Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze, dále, že hodlá zrušit, respektive sloučit, IKEM s Thomayerovou nemocnicí, dále, že tato Thomayerova nemocnice nemá být napříště fakultní nemocnicí, a také máme informace o tom, že chystá zrušení, respektive prodej, budov a pozemků Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, což je velmi závažná věc, a že uvažuje o výstavbě nové fakultní nemocnice někde za Prahou. Současně chystá zrušení Fakultní nemocnice Bulovka jako fakultní nemocnice a její převedení, potažmo další případná privatizace či pronájem, do soukromých rukou.

Čili, dámy a pánové, to jsou velmi závažné věci. Já nechci tvrdit, že vše musí být nutně pravda, ale takovéto zásahy, které se dotknou ve finále jak pacientů nejenom z regionu a z hlavního města Prahy, ale protože tato zařízení, třeba Ústav hematologie a krevní transfuze, případně IKEM, slouží pro pacienty z celé České republiky, tak v podstatě péče o pacienty v celé České republice, tak je důležité, aby pan ministr Sněmovně dal jasnou odpověď na to, co s nemocnicemi chystá, které hodlá zrušit, které hodlá prodat, které hodlá přestěhovat, jakým způsobem a komu a jak hodlá prodat majetek těchto nemocnic, který jde do řádu stovek milionů, či miliard. Je to potřebné, aby Sněmovna tuto informaci vyslechla a získala jasnou představu o tom, kam ministerstvo chce směřovat v pražském zdravotnictví.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan místopředseda Zaorálek. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dámy a pánové, kolegové, dovolte mi, abych ještě navázal a navrhl rozšíření bodu, který navrhl pan poslanec Michal Hašek a rozšířil pan poslanec Rath. Rád bych, kdyby to ve zprávě bylo rozšířeno "a městě Ostravě", to znamená kromě města Brna a Prahy ještě i město Ostrava.

Víte, ona to zas taková legrace není. My máme ve městě Ostravě fakultní nemocnici, což je vlastně špičkové zařízení, které obhospodařuje kraj, spádovost řekněme v rozsahu více než milion obyvatel. Je to vlastně nejvrcholnější špičkové zdravotnické zařízení v kraji. Pokud je pravda, co znovu a znovu slyšíme, tak v úvahách Ministerstva zdravotnictví stále hrozí, že Ostravsko a celý Moravskoslezský kraj by prostě mohly přijít o to, že ostravská fakultní nemocnice bude v síti skutečně těch špičkových zařízení, protože se například mluví o projektu univerzitních nemocnic a v seznamu, který se i veřejně objevil, prostě Ostrava přestala figurovat.

Já si nedovedu představit, že takto spádová oblast, navíc v místě, které je z hlediska možná zamoření a úrovně životního prostředí dneska na tom v České republice nejhůř - každý z vás, kdo měl v ruce mapy znečištění České republiky, tak musí potvrdit, že dneska situace na Ostravsku je nejvážnější, a dokonce si dovolím tvrdit, že je dneska kritická, protože nejsme schopni dnes prosadit ani to, aby Ministerstvo životního prostředí oficiálně do měření zařadilo také prachové emise - to znamená, že ta situace je opravdu vážná, od vlády by to podle mě vyžadovalo velkou pozornost, mimořádnou pozornost, místo toho dostanou obyvatelé Ostravska julínkovné, placení ve zdravotnictví na všech frontách, a navíc ještě zrušení této nemocnice jako nemocnice v síti opravdu nejkvalitnějších špičkových zařízení. To je podle mě politika, která by znamenala, že vláda je k ničemu.

Já bych byl rád, kdyby se ministr k této věci jasně vyjádřil a dal garance, že Moravskoslezský kraj nepřijde o to, že toto zařízení bude v linii těch nemocnic nejvyšší úrovně v České republice a že z této linie prostě nebude vyřazeno. To bych tady rád slyšel.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Bičík. Připraví se pan poslanec Krupka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedo, se souhlasem původního předkladatele, mého kolegy Kováčika, si dovoluji upřesnit jeho návrh o pevné zařazení. Navrhuji, aby bod Informace předsedy vlády atd., tak jak přednesl kolega Kováčik, byl pevně zařazen před bod č. 1 podle návrhu programu 22. schůze, tedy projednání návrhu státního rozpočtu, tak aby bylo z informace zřejmé, jakým způsobem se k financování v oblasti vědy, vzdělání, mládeže a tělovýchovy můžeme zachovat. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP