Sněmovní tisk 142
Novela z. o ochraně před škodami působenými tabák. výrobky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Boris Šťastný, Olga Zubová, Jiří Carbol) předložila sněmovně návrh zákona 7. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: Šťastný Boris a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 142/0 dne 7. 2. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2007. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 3. 2007 jako tisk 142/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2007 (usnesení č. 90). Určil zpravodaje: Ing. Kosta Dimitrov a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 4. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 285).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 150 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 142/4, který byl rozeslán 20. 2. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 142, usnesení č. 707).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 20. 3. 2008 na 28. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 225, usnesení č. 715).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 142/5 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 142/6 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 142/7, který byl rozeslán 29. 4. 2009 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 1243).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 123, dokument 123/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Božena Sekaninová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 123/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 7. 2009 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 123/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 274).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 305/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana zdraví, Tabák, tabákové výrobky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: kouření, prevence nemocí, sociální problém, tabák, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)