(14.20 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Protože mám eminentní zájem na tom, aby Poslanecká sněmovna našla cestu k přijetí zákona, který tuto otázku uspokojivě vyřeší, navrhuji, aby byla zřízena tato dočasná komise, přičemž zároveň uvádím, že navrhuji, aby ve lhůtě do 31. prosince letošního roku, to znamená vlastně několik měsíců po blížících se prázdninách, předložila řešení Poslanecké sněmovně, nebo návrhy, které vzejdou z činnosti této komise.

To je první návrh. Jsem samozřejmě, bude-li takový bod zařazen, připraven přednést celý návrh usnesení, na základě kterého by taková komise dočasná byla Poslaneckou sněmovnou zřízena.

Za druhé mi dovolte navrhnout, a je to samozřejmě v souladu s bodem předchozím, aby byl vyřazen z programu naší schůze tentýž bod, to je bod 39., protože logika je samozřejmě zřejmá. Bude-li se řešením této otázky od podstaty tohoto problému zaobírat takovéto zvláštní těleso Poslanecké sněmovny, nezbývá, než počkat s projednáváním vládního návrhu zákona ve druhém čtení na výsledky práce takovéto komise.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Já bych potřeboval název toho prvního bodu, který zařazujete jako nový bod před bod 39. Děkuji.

Dále vystoupí v rozpravě k programu pan poslanec Bičík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj Sněmovny předložil návrh na pevné zařazení bodu 17 navrženého programu této schůze. Uvedeným bodem je druhé čtení vládního návrhu na změnu zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči. Je obsažen v tisku 429. Toto druhé čtení tisku 429 navrhuji zařadit na pátek 6. června, a to jako první bod dopoledního jednání.

Zdůvodnění: Po projednání tohoto návrhu ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se uskutečnila další jednání se zástupci a představiteli organizací a sdružení hluchých a hluchoslepých osob a dotčených ministerstev, jejichž výsledkem je příprava komplexního pozměňovacího návrhu, který by nad rámec původního obsahu novely řešil i další otázky týkající se komunikace výše uvedených osob. Poslední návrhy a připomínky došly teprve včera a dnes dopoledne a posunem na pevný termín bude získán čas pro kvalitní dopracování návrhu, a to i ve spolupráci s naší sněmovní legislativou. Prosím vás proto o podporu tohoto návrhu a předem za ni děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl také požádat o pevné zařazení, a to bodu číslo 98 z naší pozvánky, to je návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007. Protože při projednávání tohoto bodu by měl být přítomen i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, žádám vás o zařazení na středu 11. června jako první bod odpoledne.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále vystoupí pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem minulý týden v pondělí vyzval pana ministra spravedlnosti, aby prošetřil, zda jsou pravdivá tvrzení o tom, že někteří státní zástupci byli trestáni za svou nezávislost a názory a jiní naopak byli povyšováni za svou loajalitu. Přístup k dotčeným státním zástupcům, čemuž se věnovala řada médií, zavání podle mého názoru zneužitím kompetencí a výrazně připomíná mobbing ze strany zaměstnavatele, respektive představené Renáty Vesecké. Pan ministr pod tlakem médií přislíbil prošetření a podle jeho prvotní reakce jsem nabyl dojmu, že dny Renáty Vesecké ve funkci jsou sečteny. Panu ministrovi se tak celkem zdařile podařilo odrazit mediální tlak od sebe, a až kauza za tři dny trošku vychladla, tak vydal prohlášení, že vše je prověřeno a vše proběhlo v souladu se zákonem.

Kéž by všechna prověřování, která činí ministerstva, trvala tak krátce. Bohužel musím říct, že než takové vyjádření a prověření, tak raději žádné. Vysvětlení pana ministra jednoznačně neposiluje důvěru v justici, ale naopak graduje nedůvěru. A spíše než snaha o prošetření a vysvětlení to vypadá jako snaha zamést věci pod koberec. I laikovi totiž musí být jasné, že všechno v pořádku rozhodně není. Já rozhodně nepodceňuji inteligenci pana ministra ani jeho smysl pro humor, ale předpokládám, že ani pan ministr nečekal, že by mu státní zástupkyně prozradila, že všichni státní zástupci byli přesunuti proto, že s ní nesouhlasili, nebo proto, že se jí nelíbily jejich postoje v kauze Jiřího Čunka.

Formálně právně možná je tato věc v pořádku. Koneckonců i totalitní režimy se dostávaly k moci v souladu s formálním právem. Jiná věc ale je, jestli tato záležitost a tyto věci, které se dějí na státních zastupitelství, jsou v souladu s principy právního státu a demokracie.

Chtěl bych poprosit pana ministra spravedlnosti, aby se zamyslel nad slovem, kterým je titulován, tedy nad spravedlností. Protože krytím nepravostí, pane ministře, přebíráte jednoznačně odpovědnost za stav státního zastupitelství. Proto vás žádám, abyste skutečně prověřil veškeré informace, které v médiích zazněly, a informoval o tomto prověření Poslaneckou sněmovnu.

Z tohoto důvodu tedy navrhuji, aby byl zařazen bod Informace ministra spravedlnosti o personálním stavu státních zastupitelství, a to na tuto schůzi do bloku zpráv, a pokud bude vyhověno, tak jako první bod na středu 11. 6. 2008, tak aby pan ministr měl týden čas připravit se důkladně na toto jednání.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Hašek, připraví se pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já nebudu navrhovat žádný nový bod, ale dovolím si navrhnout dvě pevná zařazení.

První můj návrh směřuje, vážený pane předsedo, k návrhu pozvánky a bodu číslo 103. Jde o Informaci předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky. A navrhuji, abychom tento bod zařadili dnes jako první projednávaný bod. Tedy první návrh - bod číslo 103. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky dnes jako první pevně zařazený bod.

Můj druhý návrh směřuje do bloku týkajícího se prvních čtení. Navrhuji, aby sněmovní tisk 431, bod 35. Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, byl pevně zařazen a projednáván příští úterý, to znamená 10. června, jako pevně zařazený bod. Pokud nejsou v tuto chvíli navrženy jiné body, tak jako první pevně zařazený bod. Pokud už z prezidiálky vyplývá zařazení některých legislativních předloh, tak jako další pevně zařazený bod. Tedy příští úterý, 10. červen, bod 35, sněmovní tisk 431.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP