Sněmovní tisk 478
Novela občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 478/0 dne 9. 4. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 757).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 478/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 478/2, který byl rozeslán 27. 10. 2008 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 236, usnesení č. 941).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 355, dokument 355/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 12. 2008 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 355/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 45).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 8. 1. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 7/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: korespondence, notář, právní systém, soudní řízení, soudní stíhání

Navržené změny předpisů (24)ISP (příhlásit)