Sněmovní tisk 612
Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 29. 9. 2008.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 612/0 dne 30. 9. 2008.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 29. 9. 2008 k projednání rozpočtovému výboru na den 01.01.1900 (rozhodnutí č. 37). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Mgr. Bohuslav Sobotka.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 612/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 21., 22. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 901).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 2008 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 612/2, který byl rozeslán 8. 12. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2008 na 45. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 129, usnesení č. 965).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 152 pod číslem 475/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obchod, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)