Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Oldřich Kužílek

Schůze: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
část č. 2 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
části č. 19-20 (28. 1. 1993)

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993
část č. 20 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

III. Vládní návrh zákona o oddělení měny podle sněmovního tisku 80
část č. 1 (2. 2. 1993)

VII. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.
část č. 3 (3. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

části č. 1-2 (23. 2. 1993)

Bod č. 26
část č. 22 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

část č. 1 (23. 3. 1993)

XIV. Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"
část č. 13 (24. 3. 1993)

XXII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 15 (24. 3. 1993)

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem
část č. 19 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 1 (20. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
část č. 24 (21. 4. 1993)

Bod č. 11
část č. 25 (21. 4. 1993)

XVI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 25 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 23
části č. 33-34 (20. 5. 1993)

XXIV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 308
část č. 34 (20. 5. 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250
část č. 36 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 3, část č. 7 (7. 7. 1993)

Bod č. 5
část č. 4 (7. 7. 1993)

Bod č. 8
část č. 10 (7. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
část č. 11 (8. 7. 1993)

Bod č. 36
části č. 41-42 (10. 7. 1993)

XXXXVI. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na přerušení zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 50 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

část č. 1 (14. 9. 1993)

I. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovny Parlamentu pomocí hlasovacího zařízení
část č. 2 (14. 9. 1993)

XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR
část č. 21 (16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 27 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575
část č. 23 (15. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 17
část č. 17 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

XIX. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci kanceláře Poslanecké sněmovny
část č. 41 (7. 12. 1993)

Bod č. 25
část č. 45 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XI. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
část č. 40 (18. 2. 1994)

XXVI. Návrh na přeřazení poslankyně Marty Hubové z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, na vlastní žádost
část č. 26 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 34, část č. 36 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 8 (23. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 23 (29. 4. 1994)

II. Návrh na zvolení poslankyně K. Lojdové členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 2 (26. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 21, části č. 27-28 (29. 4. 1994)

XXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 1 (26. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 2 (31. 5. 1994)

Bod č. 13
části č. 6-7 (31. 5. 1994)

Bod č. 20
části č. 28-29 (2. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 36 (3. 6. 1994)

XXVIII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 936
část č. 37 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 1 (7. 7. 1994)

Bod č. 12
část č. 21 (9. 7. 1994)

XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 21 (9. 7. 1994)

XXXV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace
část č. 32 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 23 (29. 9. 1994)

Bod č. 9
část č. 5 (27. 9. 1994)

X. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici
část č. 5 (27. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
části č. 15-16 (3. 11. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 8 (15. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

části č. 9-14 (19. 4. 1995)

XXVII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona
část č. 29 (20. 4. 1995)

XXVIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky o údaje o příjmech představitelů a zaměstnanců státní správy
část č. 29 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 23 (25. 5. 1995)

Bod č. 14
část č. 10 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

XXIII. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995
část č. 44 (28. 6. 1995)

Bod č. 24
části č. 46-47, část č. 49 (28. 6. 1995)

Bod č. 32
část č. 52 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
část č. 6 (26. 9. 1995)

XXXIV. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna".
část č. 27 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 8 (18. 10. 1995)

I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.
část č. 2 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 20 (2. 11. 1995)

Bod č. 10
část č. 19 (2. 11. 1995)

XXIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 prvé čtení
část č. 33 (3. 11. 1995)

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení
části č. 35-36 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 2 (5. 12. 1995), části č. 37-38 (12. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení
část č. 21 (7. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
část č. 14 (6. 12. 1995)

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení
část č. 42 (13. 12. 1995)

XXXX. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovního tisku 1763
část č. 42 (13. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 8 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 48 (14. 2. 1996)

I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - druhé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

XVIII. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody (sněmovní tisk 2065) - prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. (sněmovní tisk 2072) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin (sněmovní tisk 2018) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 31 (15. 3. 1996)

26. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem, podle sněmovního tisku 2040 - prvé čtení
části č. 17-18 (13. 3. 1996)

Bod č. 40
části č. 22-23, části č. 25-26 (14. 3. 1996), část č. 30 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

X. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - druhé čtení
část č. 17 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP