Středa 7. července 1993

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane předsedo, dámy a pánově, při druhé volbě je výsledek tento: Josef Heller - 71 hlasů, nebyl zvolen. Lubomír Voleník - 102 hlasů, byl zvolen. Nepřítomno 27. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Rymešovi za jeho zprávu. Z volby vzešel pan Lubomír Voleník jako kandidát, jehož sněmovna doporučí prezidentu republiky ke jmenování prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu.

Přistoupíme nyní k volbě viceprezidenta. Nejdříve se táži poslanců, zda si přejí doplnit kandidátku, na které jsou zatím čtyři jména, jež máte písemně před sebou. Taková možnost je otevřena. Přeje si někdo vznést další návrh? Nevidím žádnou přihlášku. Ano, je tady pan poslanec Václav Grulich s návrhem.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si předložit dalšího kandidáta na funkci viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Je to ing. Jiří Prášil, narozen 29. 10. 1953, ženatý, má čtyři děti. V současné době vykonává funkci finančního ředitele Státního podniku Zetor v Brně. Prošel následující praxí: metodik informační soustavy - účetnictví, vedoucí odboru finanční soustavy, vedoucí odboru financování a od 1. 4. 1991 finanční ředitel uvedeného podniku.

Předpokládám, že jak svým vzděláním, tak svou praxí splňuje všechny podmínky a požadavky, které jsou kladeny na funkci viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, postrádám vaše prohlášení stran § 10 zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě. Aby bylo všem pravidlům učiněno zadost, prosím, abyste i tomuto bodu věnoval pozornost. Pokud jsem to přeslechl, omlouvám se.

Poslanec Václav Grulich: Kandidát splňuje všechny podmínky dané příslušným zákonem a jsou doloženy na dokladech, které držím v ruce.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Pan poslanec Vítězslav Sochor má nějaký návrh.

Poslanec Vítězslav Sochor: Chci upozornit na tiskovou chybu. Na tištěné kandidátce schází jméno Josef Heiler. Jako viceprezidenta ho navrhoval pan poslanec Kužílek a pan poslanec Ledvinka ho navrhoval jako prezidenta. Stejně jako pan Zeman by měl být na kandidátce jako další kandidát.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, aby kolegové Ledvinka a Kužílek zpřesnili, zda je to tak. Pan místopředseda Ledvinka dává znamení, že ne, že nemínil pana Josefa Hellera navrhovat zároveň jako kandidáta na viceprezidenta. Pane poslanče Sochore, jde zřejmě o nedopatření.

Poslanec Vítězslav Sochor: Jako viceprezidenta ho navrhoval pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Ptal jsem se jen na možnost kandidovat ho.

Předseda PSP Milan Uhde: Kandidatura nebyla vznesena, ale samozřejmě navržen být může. Slovo má pan poslanec Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedo, vážení zástupci vlády, vážení kolegové, já jsem přesvědčen o tom, že nyní projednáváme bod 3, tj. "Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu", tzn., že je to jeden jediný bod. My jsme hlasováním doporučili Lubomíra Voleníka a na další kandidátce máme další 4 lidi, kteří tam byli poznamenáni. Myslím, že rozprava k této otázce již byla ukončena a neměla by následovat další. Žádám, abychom hlasovali o 4 lidech, kteří byli na kandidátce. Rozprava již byla ukončena.

Předseda PSP Milan Uhde: Vidím, pane poslanče, že konečně dochází na spor, který mám osobně nejraději, spor o to, zda něco bylo nebo nebylo učiněno, když už se to prostě stalo. My jsme si přece říkali, že nemáme ani schválen volební řád k volbě viceprezidenta. Tím se budeme teprve zabývat a budeme hlasovat o tom, zda použijeme stejného volebního řádu. Stejně tak neproběhlo uzavření rozpravy k návrhům na funkci viceprezidenta. Tak jsem alespoň chápal situaci já. Doporučuji, abychom se na tom sjednotili a nehádali se zase půldruhé hodiny o tom, zda to bylo, jak to bylo, nebo zda-li to bylo jinak, než to bylo.

Prosím tedy, aby přednesli své návrhy ti, kteří ještě chtějí doplnit kandidátku. Nejsou žádné další návrhy. Proto návrh uzavírám. Žádám navrhovatele, kteří chtějí podobně jako pan poslanec Václav Grulich něco podotknout na těma svého kandidáta, aby se přihlásili. Jde o pana Jiřího Drábka, Václava Peřicha, Ladislava Zemana a paní Irmu Zlatohlávkovou. Bylo na jejich téma řečeno vše, co bylo třeba, nebo chcete ještě doplnit údaje o nich? Není tomu tak.

Ptám se Poslanecké sněmovny, zda při volbě kandidáta na viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu hodlá použít stejného volebního řádu, jaký byl použit při volbě kandidáta na prezidenta.

Kdo podporuje použití stejného volebního řádu, ať to dá najevo zvednutím ruky. 109.

Kdo je proti? 18.

Volební řád byl přijat.

Prosím všechny poslance a poslankyně, aby si ke čtyřem jménům (Jiří Drábek, Václav Peřich, Ladislav Zeman a Irma Zlatohlávková) doplnili páté jméno pana Jiřího Prášila, kterého navrhl poslanec Václav Grulich.

Máme před sebou 5 kandidátů. Budu číst opět poslance z prezenční listiny poslanců České strany sociálně demokratické:

Jan Bláha - nepřítomen,

František Brožík - Irma Zlatohlávková,

Petra Buzková - Irma Zlatohlávková,

Robert Dostál - nepřítomen,

Vlastimil Doubrava - nepřítomen,

Jiří Faifr - zdržuje se,

Eva Fischerová - Irma Zlatohlávková,

Stanislav Gross - Irma Zlatohlávková,

Václav Grulich - Jiří Prášil,

Karel Hrdý - Irma Zlatohlávková,

Pavel Petržílek - zdržuje se,

Miroslav Řezníček - Irma Zlatohlávková,

Vítězslav Sochor - zdržuje se,

Zdeněk Trojan - nepřítomen,

Jozef Wagner - nepřítomen,

Eduard Zeman - Irma Zlatohlávková.

Poslanci HSDMS:

Jaroslav Broulík - Ladislav Zeman,

Marta Hubová - Ladislav Zeman,

Jan Jegla - Ladislav Zeman,

František Kačenka - Ladislav Zeman,

Jan Kryčer - nepřítomen,

Jiří Macháček - nepřítomen,

Rudolf Opatřil - Ladislav Zeman,

Miloš Skočovský - Ladislav Zeman,

Dalibor Štambera - Ladislav Zeman.

Poslanci HSD - SMS:

Jiří Bílý - Irma Zlatohlávková,

Petr Kavan - Irma Zlatohlávková,

Gerta Mazalová - Irma Zlatohlávková,

Ladislav Nedorost - Irma Zlatohlávková,

Zbyšek Stodůlka - Irma Zlatohlávková,

Jaroslav Unger - Irma Zlatohlávková,

Zdeněk Vlček - nepřítomen.

Čtu jména prezenční listiny poslanců KDS:

Marek Benda - Václav Peřich,

Jiří Haringer - Václav Peřich,

Pavel Kolář - nepřítomen,

Vladimír Koronthály - Václav Peřich,

Jan Litomiský - Václav Peřich,

Michal Lobkowicz - Václav Peřich,

Věnceslav Lukáš - Václav Peřich,

Tomáš Svoboda - Václav Peřich,

Pavel Tollner - Václav Peřich.

Jan Zahradníček - Václav Peřich.

Prezenční listina poslanců Křesťansko-demokratické unie - Československé strany lidové:

Stanislav Bělehrádek - Jiří Drábek,

Josef Janeček - Václav Peřich,

Ivana Janů - Jiří Drábek,

Jiří Karas - Václav Peřich,

Jan Kasal - Jiří Drábek,

Josef Krupík - Jiří Drábek,

Josef Kubiš - Jiří Drábek,

Karel Mach - Václav Peřich,

Ludvík Motyčka - Jiří Drábek,

Eva Nováková - Jiří Drábek,

Josef Pavela - Jiří Drábek,

Pavel Severa - Jiří Drábek,

Pavel Šafařík - nepřítomen,

Jiří Uřičář - Jiří Drábek,

Miloslav Výborný - Jiří Drábek.

Čtu z prezenční listiny poslanců Levého bloku:

Ladislav Body - Irma Zlatohlávková,

Stanislava Bumbová - Irma Zlatohlávková,

Miroslav Čapek - Irma Zlatohlávková,

Vojtěch Čechák - Irma Zlatohlávková,

Květoslava Čelišová - Irma Zlatohlávková,

Václav Čundrle - Irma Zlatohlávková,

Václav Exner - Irma Zlatohlávková,

Václav Frank - Irma Zlatohlávková,

Antonín Hrazdíra - Irma Zlatohlávková,

Josef Hurta - Irma Zlatohlávková,

Jiří Hájek - nepřítomen,

Josef Hájek - Irma Zlatohlávková,

Martin Chudoba - Irma Zlatohlávková,

Václav Klučka - Irma Zlatohlávková,

Vlastislav Kuchař - Irma Zlatohlávková,

Hana Lagová - Irma Zlatohlávková,

Jiří Machalík - Irma Zlatohlávková,

Josef Mandík - Irma Zlatohlávková,

Jiří Maryt - Irma Zlatohlávková,

Dalibor Matulka - Irma Zlatohlávková,

Jaroslav Matějka - Irma Zlatohlávková,

Jan Navrátil - nepřítomen,

Jaroslav Ortman - Irma Zlatohlávková,

Jaroslav Palas - Irma Zlatohlávková,

Svatomír Recman - Irma Zlatohlávková,

Ladislav Rymeš - Irma Zlatohlávková,

Vladimír Řezáč - Irma Zlatohlávková,

Tomáš Sojka - Irma Zlatohlávková,

Jaroslav Soural - Irma Zlatohlávková,

Marie Stiborová - Irma Zlatohlávková,

Jaroslav Štrait - Irma Zlatohlávková.

Zdeněk Vorlíček - Irma Zlatohlávková,

Vratislav Votava - nepřítomen,

Anna Váchalová - nepřítomna,

Jaroslav Žižka - Irma Zlatohlávková.

Budu číst z prezenční listiny poslanců Občanské demokratické aliance:

Miroslav Čerbák - nepřítomen,

Viktor Dobal - Václav Peřich,

Josef Effenberger - zdržel se,

Čestmír Hofhanzl - Václav Peřich,

René Hába - zdržel se,

Tomáš Ježek - Irma Zlatohlávková,

Jan Kalvoda - nepřítomen,

Oldřich Kužílek - zdržel se,

Karel Ledvinka - zdržel se,

Kateřina Lojdová - zdržela se,

Ivan Mašek - nepřítomen,

Jiří Stadler - zdržel se,

Radim Špaček - zdržel se,

Vladimír Šuman - nehlasuje.

Čtu z prezenční listiny poslanců Občanské demokratické strany:

Petr Bachna - Václav Peřich,

Ivan Bečvář - Václav Peřich,

Josef Bejček - Václav Peřich,

Ladislav Blažek - Václav Peřich,

Petr Brodský - Václav Peřich,

Vladimír Budinský - Václav Peřich,

Eduard Bureš - Václav Peřich,

Petr Čermák - Václav Peřich,

Jan Černý - Václav Peřich,

Josef Červinka - Václav Peřich,

Ota Fejfar - Václav Peřich,

Tomáš Fejfar - Václav Peřich,

Andrej Gjurič - Václav Peřich,

Josef Holub - Václav Peřich,

Jiří Honajzer - Václav Peřich,

Emil Jaroš - Václav Peřich,

Josef Ježek - nepřítomen,

Milada Kadlecová - Václav Peřich,

Jaromír Kalus - Václav Peřich,

Jan Klas - Václav Peřich,

Petr Koháček - Václav Peřich,

Robert Kolář - nepřítomen,

Milena Kolářová - Václav Peřich,

Jan Koucký - Václav Peřich,

František Kozel - Václav Peřich,

Jan Krámek - Václav Peřich,

Václav Krása - Václav Peřich,

Petr Lom - nepřítomen,

Richard Mandelík - Václav Peřich,

Hana Marvanová - Václav Peřich,

Jaroslav Melichar - Václav Peřich,

Václav Nájemník - Václav Peřich,

Petr Nečas - nepřítomen,

Jindřich Němčík - Václav Peřich,

Luboš Němec - Václav Peřich,

Miroslav Novotný - Václav Peřich,

Jiří Novák - Václav Peřich,

Libor Novák st. - Václav Peřich,

Libor Novák ml. - Václav Peřich,

Jiřina Pavlíková - Václav Peřich,

Jiří Payne - nepřítomen,

Tomáš Páv - Václav Peřich,

Pavel Pešek - Václav Peřich,

Stanislav Pěnička - Václav Peřich,

František Pluhař - Václav Peřich,

Martin Přibáň - Václav Peřich,

Anna Röschová - Václav Peřich,

Luděk Rubáš - nepřítomen,

Jan Stráský - Václav Peřich,

Martin Syka - Václav Peřich,

Jaromír Šimánek - Václav Peřich,

Vlastimil Tlustý - nepřítomen,

Hana Tomanová - Václav Peřich,

Václav Trojan - Václav Peřich,

Jan Třebický - Václav Peřich,

Milan Uhde - Václav Peřich,

Josef Ullmann - Václav Peřich.

Oldřich Váca - Václav Peřich,

Jiří Vlach - Václav Peřich,

Vlastimil Vlček - Václav Peřich,

Stanislav Volák - Václav Peřich,

Ivan Vrzal - Václav Peřich,

Otakar Vychodil - Václav Peřich,

Ondřej Zemina - Václav Peřich,

Anton Zima - Václav Peřich,

Leopold Zubek - Václav Peřich.

Čtu z listiny poslanců LSU:

Drápela Jiří - Irma Zlatohlávková,

Kozák Stanislav - Irma Zlatohlávková,

Křížek Josef - Irma Zlatohlávková,

Orgoníková Hana - Irma Zlatohlávková,

Procházka Vladimír - Irma Zlatohlávková,

Raška Miroslav - není přítomen,

Seifer Pavel - Irma Zlatohlávková,

Sýkora Jaroslav - Irma Zlatohlávková,

Štěrba Tomáš - Irma Zlatohlávková,

Trnka František - Irma Zlatohlávková,

Vačkář Jiří - Irma Zlatohlávková,

Vlček Jaroslav - Irma Zlatohlávková,

Vraný Jan - Irma Zlatohlávková.

Čtu z prezenční listiny poslanců LSNS:

Frommer Alfred - Jiří Drábek,

Hirš Pavel - zdržel se hlasování,

Kulička Pavel - zdržel se hlasování,

Matoušková Eva - Václav Peřich,

Valach Vítězslav - Václav Peřich,

Vyvadil Jiří - Irma Zlatohlávková.

Čtu z prezenční listiny poslanců SPR - RSČ:

Kašpárek Miroslav - Irma Zlatohlávková,

Kuba Bohuslav - Irma Zlatohlávková.

Loukota Milan - Irma Zlatohlávková,

Novák Jaroslav - Irma Zlatohlávková,

Šoler Jiří - Irma Zlatohlávková,

Valenta Josef - Irma Zlatohlávková,

Vik Jan - Irma Zlatohlávková,

Vrcha Oldřich - Irma Zlatohlávková.

Čtu z prezenční listiny poslanců nezařazených v poslaneckých klubech:

Kraus Michal - Irma Zlatohlávková.

Byl někdo vynechán nebo nedostal příležitost hlasovat? Není tomu tak. Všem se dostalo této možnosti.

Nyní prosím ověřovatele, aby se ujali své povinnosti a připravili zprávu o výsledku hlasování prvního kola.

Ověřovatelé jsou hotovi se svou prací a já potřetí žádám pana poslance Rymeše, aby sdělil výsledek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP