1 2 3 4 5 6

101. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 18. dubna 1611)

102. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 18. dubna 1611)

103. Medici [velkovévodovi Toskánskému] (V Praze 18. dubna 1611)

104. Camilo Cattaneo vévodovi Parmskému (V Praze 18. dubna 1611)

105. [Roncaroli vévodovi Parmskému.] (V Praze 18. dubna 1611)

106. Žerotín Stittenovi (V Praze 18. dubna 1611)

107. Noviny (V Praze 18. dubna 1611)

108. Hofkirchen a Leisser [dolnorakouskému stavovskému výboru] (V Praze 18. dubna 1611)

109. Petr Vok z Rožmberka králi Matyášovi (V Třeboni 18. dubna 1611)

110. [Purkmistr a rada] místa Slaného hraběti Turnovi (V Slaném 18. dubna 1611)

111. Kurfirst Saský kurfirstu Mohučskému (V Drážďanech 18. dubna 1611)

112. Kurfirst Saský kurfirstu Braniborskému (V Drážďanech 18. dubna 1611)

113. Stavové císaři Rudolfovi ((V Praze k 18. - 19. dubnu 1611))

114. Král Matyáš českým stavům ((V Praze k 18. - 19. dubnu 1611))

115. Radové krále Matyáše [zástupcům českých stavů] ((V Praze k 18. - 19. dubnu 1611))

116. Pražské diarium ([V Praze] 19. dubna 1611)

117. Megerlovo diarium ([V Praze] 19. dubna 1611)

118. Vídeňské diarium ([V Praze] 19. dubna 1611)

119. Pfretschner Kašparovi ze Schönberka (V Praze 19. dubna 1611)

120. Hornorakouští vyslaní [hornorakouským stavům] (V Praze 19. dubna 1611)

121. Hornorakouští vyslaní hornorakouským stavům (V Praze 19. dubna 1611)

122. Stavové moravští usnášejí se na psaní stavů českých ((V Brně 19. dubna 1611))

123. Brömser kurfirstovi Mohučskému (V Drážďanech 19. dubna 1611)

124. Kurfirst Saský císaři (V Drážďanech 19. dubna 1611)

125. Kurfirst Saský vévodovi Karlovi z Münsterberka (V Drážďanech 19. dubna 1611)

126. Stavové hornorakouští hraběti Matyáši Turnovi (V Linci 19. dubna 1611)

127. Šepmistři a rada města Kutné Hory svým vyslaným k sněmu (V Kutné Hoře 19. dubna 1611)

128. Pražské diarium ([V Praze] 20. dubna 1611)

129. Stavové čeští obyvatelům kraje Žateckého (V Praze 20. dubna 1611)

130. Pfretschner Schönberkovi (V Praze 20. dubna 1611)

131. Noviny pro kurfirsta Saského (V Praze 20. dubna 1611)

132. Noviny (V Praze 20. dubna 1611)

133. Filip Ludvík, falckrabí Neuburský, stavům českým (V Neuburku 20. dubna 1611)

134. Pražské diarium ([V Praze] 21. dubna 1611)

135. Kutnohorské diarium ([V Praze] 21. dubna 1611)

136. Thurzovské diarium ([V Praze] 21. dubna 1611)

137. Stavové čeští nejvyššímu purkrabí (Na hradě Pražském 21. dubna 1611)

138. [Biskup Sarzanský státnímu sekretáři kurie.] (V Praze 21. dubna 1611)

139. Vévoda Brunšvický kurfirstu Saskému (V Praze 21. dubna 1611)

140. Kurfirst Saský svým vyslancům ke dvoru císařskému (V Drážďanech 21. dubna 1611)

141. Kurfirst Saský českým stavům (V Drážďanech 21. dubna 1611)

142. Kurfirst Saský slezským a v druhém listě lužickým vyslaným (V Drážďanech 21. dubna 1611)

143. Kurfirst Saský císaři Rudolfovi (V Drážďanech 21. dubna 1611)

144. Kurfirst Saský králi Matyášovi (V Drážďanech 21. dubna 1611)

145. Plzeňští svým vyslaným k sněmu do Prahy ([V Plzni] 21. dubna 1611.)

146. Megerlovo diarium (V Praze 21. - 29. dubna 1611)

147. Pražské diarium ((V Praze) 22. dubna 1611)

148. Thurzovské diarium ([V Praze] 22. dubna 1611)

149. [Jan Kristián Lehnický] vévodovi Karlovi [z Münsterberka] (V Praze 22. dubna 1611)

150. Pražské diarium ([V Praze] 23. dubna 1611)

151. Kutnohorské diarium ([V Praze] 23. dubna 1611)

152. Thurzovské diarium ([V Praze] 23. dubna 1611)

153. Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných (V Praze 23. dubna 1611)

154. Slezští vyslaní k sněmu císaři Rudolfovi ([V Praze] 23. dubna 1611)

155. Jakub Menšík z Menštejna, purkmistru a radě St. města Pražského (Na hradě Pražském 23. dubna 1611)

156. Jakub Menšík z Menštejna Vilémovi Slavatovi a j. (Na hradě Pražském 23. dubna 1611)

157. Pfretschner Kašparovi z Schönberka (V Praze 23. dubna 1611)

158. Rebman kurfirstu Mohučskému (V Praze 23. dubna 1611)

159. Státní sekretář kurie nunciovi biskupu Sarzanskému (V Římě 23. dubna 1611)

160. Státní sekretář kurie [nunciovi biskupu Sarzanskému] (V Římě 23. dubna 1611)

161. Pražské diarium. ([V Praze] 26. dubna 1611)

162. Vídeňské diarium ([V Praze k 25. dubnu 1611])

163. Zpráva o sněmu (V Praze 25. dubna 1611)

164. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému (V Praze 25. dubna 1611)

165. Khlesl arciknížeti Maxmiliánovi (V Praze 25. dubna 1611)

166. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 25. dubna 1611)

167. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 25. dubna 1611)

168. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 25. dubna 1611)

169. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 25. dubna 1611)

170. Medici [velkovévodovi Toskánskému] (V Praze 25. dubna 1611)

171. Cattaneo kardinálovi Borghese (V Praze 25. dubna 1611)

172. [Roncaroli] vévodovi Parmskému (V Praze 25. dubna 1611)

173. Zúňiga králi Španělskému (V Praze 25. dubna 1611)

174. Kurfirst Saský svým vyslancům v Praze (V Drážďanech 25. dubna 1611)

175. Purkmistr a rada města Dvora Králové purkmistru a radě města Trutnova (V Dvoře Králové 25. dubna 1611)

176. Nuncius Petr, biskup Trojský, státnímu sekretáři kurie (V Hradci Štýrském 25. dubna 1611)

177. Vídeňské diarium ([V Praze] 26. dubna 1611)

178. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému (V Praze 26. dubna 1611)

179. [Císař Rudolf] vévodovi Brunšvickému a vyslancům ze Sas a z Mohuče. ([V Praze 26. dubna 1611])

180. 180.Fridrich z Fürstenberka králi Matyášovi (Ve Vitorazi 26. dubna 1611)

181. Pamětní spis Krištofa Pfluga vévodovi Karlu z Münsterberka (S. l. 26. dubna 1611)

182. Pražské diarium ((V Praze) 26. - 27. dubna 1611)

183. Poslední výslech Tengnaglův ([Na hradě Praž.] 26. dub. - 3.květ. 1611)

184. Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě v Kutné Hoře (V Praze 27. dubna 1611)

185. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému (V Praze 27. dubna 1611)

186. [Gerstenberg a Lüttichau králi Matyášovi] ((V Praze 27. dubna 1611))

187. [Slezští vyslaní k sněmu] vévodovi Karlovi [z Münsterberka] (V Praze 27. dubna 1611)

188. Karel z Münsterberka císaři Rudolfovi (V Olešnici 27. dubna 1611)

189. Karel z Münsterberka kurfirstovi Saskému (V Olešnici 27. dubna 1611)

190. Anhalt Herbersteinovi (mutatis mutandis Turnovi) (V Bernburku 27. dubna 1611)

191. [Anhalt] českým stavům ([V Bernburku 27. dubna 1611])

192. Anhalt Dordtovi ([V Bernburku] 27. dubna 1611)

193. Kurfist Mohučský stavům a nejv. úředníkům král. Českého (V Aschaffenburku 27. dubna 1611)

194. Kurfirst Mohučský Brömserovi (V Aschaffenburku 27. dubna 1611)

195. Šepmistři a rada na Horách Kutných svým vyslaným při sněmě v Praze (V Kutné Hoře 27. dubna 1611)

196. Vídeňské diarium ([V Praze] 28. dubna 1611)

197. Gernstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 28. dubna 1611.)

198. Noviny. (V Praze 28. dubna 1611)

199. Slezští vyslaní k sněmu králi Matyášovi ([V Praze] 28. dubna 1611)

200. Stavové hornorakouští stavům českým (V Linci 28. dubna 1611)

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP