156.

Na hradě Pražském, 23. dubna 1611.Jakub Menšík z Menštejna Vilémovi Slavatovi, Jaroslavovi z Martinic, Ladislavovi Berkovi z Dubé a z Lipé, Ondřeji Hannewaldovi a Janovi Hegenmüllerovi: Tengnagl byl podán na hrad Pražský k nejvyšší popravě; protože na trápení svém "některé neslušné věci na V. Mt vyznal" pokládá se jim "den k vejvodu"; mají 25. dubna v osm hodin ráno při úřadu nejvyššího purkrabství osobně státi a co Tengnagl vyznává, slyšeti, po případě býti při jeho smrti. Incipit: "Věděti V. Mti dáváme". Datum: "Na hradě Pražském v sobotu den památný sv. Jiří rytíře léta Páně 1611."

Kopie v knihovně universitní v Praze: rk. XV C 4, fol. 14 - 15. Otištěno v Barákově Svobodě 1869, str. 55. Kopie má na konci adresu Vilémovi Slavatovi a pod ní jsou adresy ostatních uvedeny slovy: "V táž slova psáno."
Přihlásit/registrovat se do ISP