110.

V Slaném, 18. dubna 1611.[Purkmistr a rada] města Slaného hraběti Tůmovi: Vyslaní slánští k sněmu do Prahy jim oznámili, že v sobotu [T. j. 16. dubna.] několik "soldátův pod regiment a správu V. Mti náležejících k nim do lozumentu neb hospody, kdež zůstávají" přišlo s žádostí, aby jim Slánští nahradili škody způsobené jim na cestě z Plzně do Prahy. Omlouvají se, že se tak nestalo jejich vinou a na svědomí toho mají poctivé a vzáctné osoby z stavu panského a rytířského jak z kraje našeho Slánského tak také Rakovnického, u nás v městě tehdáž shromážděné; vojákům těm se to nepřihodilo v městě Slaném nebo na předměstí, nýbrž, když už opodál od města na cizí grunty odtáhli, tu na ně učinili útok někteří všeteční mnohejch vrchností z kraje našeho Slánského i také Rakovnického lidé poddaní a jiná rozličná z rozdílných míst obecní chasa a sběř; nemohli v tehdejším tumultu dávati pozor na každou osobu "nicméně uptavše se toho zlého původa, dali ho ztrestati na hrdle; opatřili raněné v tě půtce, svolali obec a dali snésti věci jim odňaté i potom zase z práva na připsání Matyáše Felsingera hejtmama jich vydati, takže na ten čas toho krom nějakého rapíru a jedněch galiot soukenných červených, čehož k sobě přijíti nechtěli, za právem naším nic nepozůstává." Ničeho více se nemohou uptati a poněvadž při tě šarvátce bylo také nemálo lidu z cizích míst, bylo mnoho věci odneseno na cizí grunty; prosí tudíž uctivě, aby hrabě Turn laskavě přijal tuto jejich omluvu a uvedl ji v známost týmž osobám aneb hejtmanu jich a nařídil jim, aby se s tím spokojili a Slánským nepřičítali neštěstí, které je potkalo; kdyby ti vojáci na někoho ze sousedů neb obyvatelů slánských mohli ukázati, "že by jejich věci za sebou zdržoval", chtějí mu k nim dopomoci. Incipit: "Nečiníme V. Mti tejna." Datum: "V městě Slaném v pondělí po neděli Misericordias 18. April léta 1611".

Koncept v archivu města Slaného: rk. č. 75, notulář listů posílajících ab anno 1607 - 1616, fol. 250 - 251. Na začátku listu je adresa panu "Hendrychovi Matesovi hraběti z Thurnu a na Velíši etc., J. Mti cís. radě válečné a nejvyššímu polnímu lejtenamtovi."
Přihlásit/registrovat se do ISP