112.

V Drážďanech, 18. dubna 1611.Kurfirst Saský kurfirstu Braniborskému: Oznamuje příchod mohučského vyslance [Byl to Brömser; viz č. předcházející.] a líčí podle určité zprávy z Prahy, v jak nesnesitelném postavení je císař [Líčí to podobně jako v listu kurfirstu Mohučskému z téhož dne; viz č. předcházející.]. Císař ho žádal vlastnoručním listem, aby mu přispěl a také u ostatních kurfirstu a knížat zakročil v jeho prospěch; protože nelze císaře jakožto nejvyšší hlavu úplně opustiti, je kurfirst Saský odhodlán vypraviti do Prahy několik svých lidi, aby tam byli v pondělí [T. j. 25. dubna.], dali se císaři k službě, aby Uherského krále a české stavy napomenuli "ad moderationen", dále "mit rat des herzogen zu Braunschweig und pro renata solche officia zu interponiren, damit die kaiserliche hoheit erhalten und unser geliebtes Vaterland durch diese turbas nicht in noch mehr confusion gerate"; také mohučský vyslanec se s nimi vypraví do Prahy "bei ihr kais. Mt. zu gleichem ende sich alleruntertenigst zu praesentiren". Kurfirst Saský, ačkoli se mu nelíbil vpád pasovský, nemůže ani tyto násilné prostředky, ("violenta remedia") schvalovati, neboť mohlo by to také pro ně jakožto nejbližší sousedy míti následky nebezpečné "wenn man der obrigkeit also nach dem ziegel trachten wolte". Prosí tedy, aby kurfirst Braniborský také někoho co nejrychleji vypravil do Prahy, aby se připojil k jejich assistenci. Až se poměry trochu utiší, mělo by se collegium [kurfirstu] sejíti, aby se poradili o věcech potřebných k zachování Svaté říše. Incipit: "Nach dem wir uns". Datum: "Dresden am 8. Aprilis [T. j. 18. dubna podle nového stilu.] 1611."

Kopie konceptu v státním archivu v Drážďanech: Passauer Akten II. Buch 9167, fol. 68 - 73. Tato, kopie konceptu je opravována rukou Gerstenbergovou a má in margine adresu: "An den kurfürsten zu Brandenburg


".
Přihlásit/registrovat se do ISP