150.

[V Praze], 23. dubna 1611.Pražské diarium: Na sněmu předneseno dobré zdání krále Matyáše o stavovské odpovědi na podmínky císařovy; uvažováno o opatření Tengnaglově ve vězení.

Pokračování diaria pražského městského archivu: Chaos rerum memorabilium, rk. č. 323 A, fol. 447.

V sobotu byli předneseni artykulové od J. Mti král. uvážení, ku kderejmž J. Mt ráčí přistupovati, jak sou od pánův stavův uvažováni byli [Srovn. č. 113, 114 a 115.], toliko některé ráčí vysvětliti, předně z strany deputátu, aby sto tisíc každého roku na vychování dáno bylo, item residencí aby J. Mt cís. ráčila jmíti buď v Plzni, na Mělníce aneb Královém Hradci, však že se vidí v Plzni nejpříjemněji. Potom osoby jsou nařízeny, kteří to měli zase v spis uvésti a J. Mti cís. přednésti.

Též uvažováno z strany Tennagle, jaké má jmíti opatření, totižto mistr popravní aby s ním zůstával u vězení, biřička z Starého města aby mu vařila jísti, pochop, který přinese nahoru, aby katu nejprve kredencoval a potom kat teprve Tennaglovi. Toho dne také přivezen nahoru do Daliborky.
Přihlásit/registrovat se do ISP