117.

[V Praze], 19. dubna 1611.Megerlovo diarium: Stavové odevzdali králi Matyášovi artikule císařovy a žádali o radu.

Pokračování Megerlova diaria v archivu min. vnitra ve Vídni (nyní v Praze): I AI Ka 2990, fol. 28 - 31.

Den 19. Aprilis haben die 3 stand der cron Behaimb dise nachvolgende, in vorstehender landtagsproposition vorbehaltene und ihnen von der kais. Mt. hernach zukombene articl ihrer kgl. Mt. überraicht und umb dero gnädigsten rat und mainung untertenigist angelangt und gebeten... [Nyní následují artikule císařovy ze dne 16. dubna; viz č. 81.]

Darauf ist von ihrer kgl. Mt. denen behaimbischen ständen dise nachvolgende erclärung und mainung ervolgt:

Die zu Hungern kgl. Mt. haben die den 19. dis von den 3 ständen der cron Behemb mündlich fürgebrachte puneten.... verstanden [Následuje celý text odpovědi krále Matyáše stavům, která je otištěná v č. 114.].
Přihlásit/registrovat se do ISP