161.

(V Praze), 25. dubna 1611.Pražské diarium: Slavatovi a Martinicovi na jejich žádost dáni za obhájce Adam Linhart a [Jáchym] z Techenic; k Slezanům a Lužičanům vypraveny deputace.

Pokračování diaria pražského městského archivu: Chaos rerum memorabilium rk. 323 A, fol. 447 - 448.

V pondělí po neděli Jubilate pan Slavata a pan Smečanský podali supplikací pánům stavům žádajíc, aby jim páni prokurátoři pan Adam Linhart a pan z Tiechenicz [Jáchym z Techenic.] byli přidáni k odvedení neviny jejich proti Tengnagloví; a ačkolivěk se činili omluvena, zvláště že pan Adam s pány stavy v radách bejval, obeslání to na ně vyšlé sám spisoval, že Zřízení zemské toho brání, však přece jest jim poručeno, aby se jim propůjčili. [Srovn. Opočenský, Zajetí a vyšetřování Františka Tengnagla. V Praze 1910 (Spol. Nauk) st. 18. Viz též Slavatovy Paměti II., st. 53, kde Slavata vypráví, jak s Martinicem marně žádali o královské komisaře k výslechu Tengnaglovu a o konfrontaci s Tengnaglem; prý by se poznala jejich nevina, nebylo by třeba dávati Tengnagla k nejvyšší popravě a oni by byli zbaveni hanebného procesu.] Nota. Příklad proti Zřízení zemskému. - Potom nařízeny sou jistý osoby, kteří dojíti mají ku pánům Slezákům a pánům Lužičanům.
Přihlásit/registrovat se do ISP