118.

[V Praze], 19. dubna 1611.Vídeňské diarium: 19. dubna odpověděli stavové čeští na osm artikulů císařových [Srovn. úvodní poznámku v č. 114; pisatel diaria má asi na mysli přednesení odpovědi stavovské na podmínky císařovy 19. dubna před králem Matyášem.]; téhož dne vyslýchali císařova lékaře dr. Hausera, obviněného z čar "bis 9 uhr nachts mit der strengen frag torquiert"; vyšly prý hrozné věci o dvorním kaplanu, který pokřtil psa na jméno Matyáš, o ženě čarodějnici a pod.; Hegenmüllera ubytovali teď v losamentu Tengnaglově, kde kdysi seděl Russworm a Filip Lang [Heřman Krištof Russworm, polní maršál a tajný rada císaře Rudolfa, upadl v nemilost a popraven 1605; Filip Lang, komorník císaře Rudolfa, upadl v nemilost a zemřel ve vězení koncem 1609 nebo počátkem 1610.]; "wer nun dasselbe losament possediert, kombt schwerlich mit dem leben dar von"; téhož dne přijelo valašské a multanské poselství ku králi Matyášovi. Někteří vypravují, že pasovské vojsko a hlavně hrabě Althan žádají krále o milost; "sovil man nachrichtung, so wolten sie den grafen von Sulz und Rame denen behemischen stenden gern lifern". Pasovští chtějí jenom dostati od polního maršála krále Matyáše Herbersteina [V diariu chybně "Hermanstain", což není nikdo jiný než Jan Zikmund Herberstein.] zvláštní list týkající se prostých vojáků [Totiž udělení pardonu prostým vojákům; srovn. č. 109.] "ausser die capitani, so an disem unhail schuldig" prostřednictvím Lukánovým, který myslí, aby se s nimi jednalo.

Pokračování druhého diaria státního archivu ve Vídni: rk. č. 108/11, fol. 271 - 272.
Přihlásit/registrovat se do ISP