139.

V Praze, 21. dubna 1611.Vévoda Brunšvický kurfirstu Saskému: List jeho obdržel [List ze dne 19. dubna, srovn. pozn. 2 u č. 124.] a list císaři určený [List kurfirsta Saského císaři ze dne 19. dubna, viz č. 124.] dal doručiti. Vévoda Lehnický a vyslanci slezští a lužičtí včera přijeli; prokázal u nich císaři dobré služby a pozoroval, že jsou mu nakloněni. Psaní kurfirstovo stavům českým [Viz č. 41 ze dne 12. dubna.] bylo čteno in pleno [sněmu] "und sollen darüber gewaltig fulminiret und gedonnert haben". Podezřívají vévodu Brunšvického, že jsou to jeho intriky; včera se prý stavové v radě rozdvojili a silně srazili; posílá mu jejich hanebnou resoluci na císařovy punkty [abdikační]. [Srovn. č. 113.] "Es ist aber solche resolutio noch zur zeit bei dem konig und der kais. Mt nicht übergeben". [Srovn. č. 114 a 115, kde jsou dobrá zdání krále Matyáše a jeho radů o resoluci českých stavů.] Vévoda čeká s touhou na vyslance kurfirsta Saského a Mohučského a bude pevně při nich státi. Zde jen o to pečují, jak by dobrého starého pána [T. j. císaře Rudolfa.] zarmucovali a uráželi; prý by stačilo pro osobu císařovu, kdyby mu dali denně dva tolary, víc než tolar by v hospodě neutratil; prý kurfirsti a knížata se mají starati, kam chtějí dáti starého císaře a jiné podobné ďábelské urážky, které i vznešení lidé ze mstivosti pronášejí. Vévoda doufá, že kurfirst Saský a Mohučský poskytnou pomoci a že Braniborsko, Kolín, Trevír a Falc budou následovati jejich přikladu. Incipit: "Dein schreiben". Datum: "Prage den 11. Aprilis anno 1611."

Podle orig. státního archivu v Drážďanech: 9167, II. Buch Passauischer Akten, fol. 207 vydal Chroust v Briefe und Akten IX. st. 374 - 375, č. 152.
Přihlásit/registrovat se do ISP