1 2 3 4 5 6

301. Relace [pro anhaltskou kancelář] (V Praze 7. května 1611.)

302. Rebman kurfirstu Mohučskému (V Praze 7. května 1611)

303. Noviny z Prahy (V Praze 7. května 1611)

304. [Zpráva ze španělského vyslanectví.] ([V Praze 7. května 1611])

305. Kurfirst Saský svým vyslancům v Praze (V Drážďanech 7. května 1611)

306. Kurfirst Kolínský kurfirstu Mohučskému (V Aschaffenburku 7. května 1611)

307. Provinciál minoritu ve Vídni [státnímu sekretáři kurie] (Ve Vídni 7. května 1611)

308. Vídeňské diarium ([V Praze] 7. - 9. května 1611)

309. Kutnohorští vyslaní šepmistrům a radě v Kutné Hoře (V Praze 8. května 1611)

310. Slezští vyslanci císaři (V Praze 8. května 1611)

311. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 8. května 1611)

312. Brömserova týdenní zpráva kurfirstu Mohučskému (V Praze 8. - 14. května 1611)

313. Vídeňské diarium ((V Praze) 9. května 1611)

314. Články, které má stavům českým potvrditi král Matyáš ([V Praze 9. května 1611])

315. Stavové císaři Rudolfovi ([V Praze] 9. května 1611)

316. Votum říšské dvorské rady císaři Rudolfovi ([V Praze] 9. května 1611)

317. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 9. května 1611)

318. Jan Kristián, vévoda Lehnický, vévodovi Karlovi (Munsterberskému). (V Praze 9. května 1611)

319. Pavel Hahn arciknížeti Maxmiliánovi (V Praze 9. května 1611)

320. Biskup Sarzanský kardinálovi Borghese (V Praze 9. května 1611)

321. Biskup Sarzanský kardinálovi Borghese (V Praze 9. května 1611)

322. [Biskup Sarzanský kardinálovi Borghese.] (V Praze 9. května 1611)

323. Biskup Sarzanský kardinálovi Borghese (V Praze 9. května 1611)

324. Biskup Melfský kardinálovi Borghese (V Praze 9. května 1611)

325. Biskup Melfský kardinálovi Borghese (V Praze 9. května 1611)

326. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 9. května 1611)

327. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 9. května 1611)

328. Medici [velkovévodovi Toskánskému] (V Praze 9. května 1611)

329. Camillo Cattaneo kardinálu Borghese (V Praze 9. května 1611)

330. Tomaso Roncaroli vévodovi Parmskému (V Praze 9. května 1611)

331. Giacomo Aragona Appiano [vévodovi Parmskému] (V Praze 9. května 1611)

332. Seznam otázek, které Václav Vchynský předložil zatčenému Welserovi ([V Praze k 9. květnu 1611])

333. Císař Rudolf českým stavům (V Praze 10. května 1611)

334. Vyslaní moravští podávají své artikule stavům království Českého (V Praze 10. května 1611)

335. Vyslaní dolnolužičtí nejv. úředníkům a stavům českým (V Praze 10. května 1611)

336. Král Matyáš arciknížeti Maxmiliánovi (Na Hradčanech 10. května 1611)

337. Jan Kristián Lehnický Karlovi [z Münsterberka] (V Praze 10. května 1611)

338. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému (V Praze 10. května 1611)

339. Jan z Alairtu Petru z Alairtu (v Praze 10. května 1611)

340. Kurfirst Saský Gerstenberkovi a Wolfovi z Lüttichau (V Drážďanech 10. května 1611)

341. Berlínské diarium ([V Praze] 11. května 1611)

342. Stavové čeští císaři Rudolfovi ([V Praze] 11. května 1611)

343. Vyslaní hornolužičtí [stavům českým] (V Praze 11. května 1611)

344. Slezští vyslaní českým stavům (V Praze 11. května 1611)

345. Slezští vyslaní Karlovi [z Münsterberka] (V Praze 11. května 1611)

346. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 11. května 1611)

347. Kurfirst Saský kurfirstu Mohučskému (V Drážďanech 11. května 1611)

348. Albrecht Gotfrid Křinecký z Ronova a na Jilemnici stavům českým (V Jilemnici 11. května 1611)

349. Megerlovo diarium ([V Praze] 12. května 1611)

350. Články českých stavů, které se mají králi předložiti před korunováním ((V Praze 12. května 1611))

351. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 12. května 1611)

352. Císařovy články králi, jichž vyplnění císař žádá při své resignaci ((V Praze 12. května 1611))

353. Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě v Kutné Hoře (V Praze 12. května 1611)

354. Kurfirst Mohučský Brömserovi (V Aschaffenburku 12. května 1611)

355. Arcikníže Ferdinand králi Matyášovi (V Št. Hradci 12. května 1611)

356. Kutnohorské diarium ([V Praze] 13. května 1611)

357. Linecké diarium ([V Praze] 13. května 1611)

358. Megerlovo diarium ([V Praze] 13. května 1611)

359. Berlínské diarium ([V Praze] 13. května 1611)

360. Stavové čeští vyslaným moravským odpovídají na přednesené artikule ([V Praze 13. května 1611)

361. Stavové čeští vyslaným slezským (V Praze 13. května 1611)

362. Stavové čeští vyslaným dolnolužickým (V Praze 13. května 1611)

363. Vyslaní dolnolužičtí stavům českým (V Praze 13. května 1611)

364. (Žerotín) králi Matyášovi (V Praze 13. května 1611)

365. Vyslaní hornolužičtí vyslaným slezským (V Praze 13. května 1611)

366. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 13. května 1611)

367. Kutnohorské diarium ([V Praze] 14, května 1611)

368. Linecké diarium ([V Praze] 14. května 1611)

369. Berlínské diarium ([V Praze] 14. května 1611)

370. Slezští vyslaní na sněmě předkládají své požadavky ([V Praze 14. května 1611)

371. Hornolužičtí vyslaní na sněmě předkládají svá gravamina ([V Praze 14. května 1611)

372. Dolnolužičtí vyslaní na sněmě předkládají gravamina ([V Praze 14. května 1611)

373. Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě v Kutné Hoře ([V Praze] 14. května 1611)

374. Jan Kristián Lehnický Karlovi [z Münsterberka] (V Praze 14. května 1611)

375. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému (V Praze 14. května 1611)

376. Brömser kurfirstu Mohučskému (V Praze 14. května 1611)

377. Krištof Günther vévodovi Virtmberskému (V Praze 14. května 1611)

378. Noviny pro [Anhalta] ([V Praze] 14. května 1611)

379. Kurfirst Saský svým radám v Praze (V Drážďanech 14. května 1611)

380. (Státní sekretář kurie biskupovi Melfskému) (V Římě 14. května 1611)

381. Megerlovo diarium ([V Praze] 15. května 1611)

382. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému (V Praze 15. května 1611)

383. Vévody Brunšvického dobré zdání o článcích císařových ([V Praze k 15. květnu 1611)

384. Kurfirst Mohučský Brömserovi (V Aschaffenburku 16. května 1611)

385. Kurfirst Mohučský kurfirstovi Saskému (V Aschaffenburku 15. května 1611)

386. Arcikníže Albrecht svému bratrovi arciknížeti Maxmiliánovi (V Marienberku 15. května 1611)

387. Brömserova týdenní zpráva kurfirstu Mohučskému (V Praze 15.-21. května 1611)

388. Kutnohorské diarium ([V Praze] 16. května 1611)

389. Berlínské a vídeňské diarium ([V Praze] 16. května 1611)

390. Linecké diarium ([V Prazel 16. května 1611)

391. Megerlovo diarium ([V Praze] 16. května 1611)

392. Slezští vyslaní stavům českým (V Praze 16. května 1611)

393. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 16. května 1611)

394. Jiří Fridrich hrabě Hohenlohe kurfirstu Saskému (V Praze 16. května 1611)

395. Noviny z Prahy (V Praze 16. května 1611)

396. Biskup Sarzanský státnímu sekretáři kurie (V Praze 16. května 1611)

397. Biskup Sarzanský státnímu sekretáři kurie (V Praze 16. května 1611)

398. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 16. května 1611)

399. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie. (V Praze 16. května 1611)

400. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 16. května 1611)

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP