192.

[V Bernburku], 27. dubna 1611.Anhalt Dordtovi: Dává instrukci na cestu do Prahy; Dordt má učiniti českým stavům návrh, aby pasovské vojsko raději uspokojili penězi, poněvadž boj by ledacos zlého přivedl; Anhalt se nabízí za prostředníka. V soukromém rozhovoru má Dordt krále Matyáše napomenouti, aby se jednou pro vždy zbavil zlých rádců [Tím je míněn především Khlesl.]; o tom má mluviti také s Turnern a Herbersteinem. Dordt by mohl pak jménem Anhaliovým jednati s Pasovskými.

Podle instrukce z anhaltského státního archivu v [Zerbstu?]; Reg. VI., B IV./vol. VI., 134 německý výtah v sešitech pozůstalých po Gindelym v zemském archivu: č. 17, fol. 132. Instrukce tato při výzkumu prováděném zemským archivem nalezena nebyla.
Přihlásit/registrovat se do ISP