1 2 3 4 5 6

201. Stavové hornorakouští Turnovi a list stejného znění Žerotínovi (V Linci 28. dubna 1611)

202. Stavové hornorakouští dávají Jörgerovi instrukci (V Linci 28. dubna 1611)

203. Hornorakouští stavové svým vyslaným v Praze (V Linci 28. dubna 1611)

204. [Filip Ludvík falckrabí] Neuburský svým vyslaným [v Praze] (V Neuburku 28. dubna 1611)

205. Purkmistr a rada města Augšpurku králi Matyášovi ([V Augšpurku] 28. dubna 1611)

206. Dobrozdání o sporu mezi císařem Rudolfem a králem Matyášem (S. d. [asi 28. - 29. dubna 1611])

207. Losenstein a Hardeck jménem královým vévodovi Brunšvickému ([V Praze před 29. dubnem 1611])

208. Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě v Kutné Hoře (V Praze 29. dubna 1611)

209. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému (V Praze 29. dubna 1611)

210. Protokol o jednání mezi saskými vyslanci a radami krále Matyáše (V Praze 29. dubna 1611)

211. Slezští vyslaní vévodovi Karlovi [z Münsterberka] (V Praze 29. dubna 1611)

212. Vyslaní hornorakouští k sněmu [stavům hornorakouským] (V Praze 29. dubna 1611)

213. Seznam moravských vyslaných k sněmu a jejich diet ([V Praze 29. dubna 1611])

214. Seznam slezských vyslaných k sněmu a jejich diet ([V Praze 29. dubna 1611])

215. Seznam hornolužických vyslaných k sněmu ([V Praze 29. dubna 1611])

216. Usnesení městské rady Chebské ([V Chebu 29. dubna 1611])

217. Protokol o jednání stavů s vyslanými druhých zemí ([Na hradě Praž.] 29. dub. - 23. květ. 1611)

218. Vídeňské diarium ([V Praze] 30. dubna 1611)

219. Noviny (V Praze 30. dubna 1611)

220. Nejv. úředníci a soudcové zemští stavům kraje Žateckého (Na hradě Pražském 30. dubna 1611)

221. Vyslaní hornolužičtí [českým stavům] ([Na hradě Praž.] 30. dubna 1611)

222. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému (V Praze 30. dubna 1611)

223. Brömser kurfirstovi Mohučskému (V Praze 30. dubna 1611)

224. Noviny (V Praze 30. dubna 1611)

225. Král Matyáš Starhemberkovi (Na Hradčanech 30. dubna 1611)

226. Kurfirst Saský českým stavům (V Drážďanech 30. dubna 1611)

227. Arcikníže Maxmilián králi Matyášovi (V Inšpruku 30. dubna 1611)

228. Arcikníže Albrecht králi Matyášovi (V Bruselu 30. dubna 1611)

229. [Dolnorakouský] stavovský výbor Hofkirchenovi a Leiserovi (Ve Vídni 30. dubna 1611)

230. Kurfirst Mohučský kurfirstovi Saskému (V Aschaffenburku 30. dubna 1611)

231. [Státní sekretář kurie] nunciovi biskupu Melfskému (V Římě 30. dubna 1611)

232. Anhaltova instrukce Dordtovi (S. d. [konec dubna 1611])

233. Anhaltova instrukce Dordtovi (S. d. [konec dubna 1611])

234. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému (V Praze 1. května 1611)

235. Vyslaní chebští purkmistrovi a radě města Chebu (V Praze 1. května 1611)

236. Kurfirst Saský svým vyslancům v Praze (V Drážďanech 1. května 1611)

237. Kurfirst Saský vyslaným vedlejších zemí k sněmu (V Drážďanech 1. května 1611)

238. Kurfirst Braniborský kurfirstu Saskému (V Kolíně n. Spr. 1. května 1611)

239. Lantkrabě Ludvík Hessenský kurfirstovi Mohučskému (V Darmstadtu 1. května 1611)

240. Kutnohorské diarium ([V Praze] 2. května 1611)

241. Vídeňské diarium. (V Praze 2. května 1611)

242. Berlínské diarium ([V Praze] 2. května 1611)

243. Vyslaní moravští českým stavům ([V Praze] 2. května 1611)

244. Vyslanci kurfirsta Saského a Mohučského českým stavům (V Praze 2. května 1611)

245. Dobrovolné výpovědi Hannewaldovy a Hegenmüllerovy (V Praze 2. května 1611)

246. Císař Rudolf slezským vyslaným k sněmu ([V Praze 2. května 1611])

247. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 2. května 1611)

248. Bodenius vévodovi Bavorskému (V Praze 2. května 1611)

249 Biskup Sarzanský státnímu sekretáři kurie (V Praze 2. května 1611.)

250. Biskup Sarzanský státnímu sekretáři kurie (V Praze 2. května 1611)

251. Biskup Sarzanský státnímu sekretáři kurie (V Praze 2. května 1611)

252. Biskup Sarzanský státnímu sekretáři kurie (V Praze 2. května 1611)

253. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 2. května 1611)

254. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 2. května 1611)

255. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 2. května 1611)

256. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 2. května 1611)

257. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 2. května 1611)

258. Medici velkovévodovi Toskánskému (V Praze 2. května 1611)

259. Camillo Cattaneo vévodovi Parmskému (V Praze 2. května 1611)

260. Roncaroli vévodovi Parmskému (V Praze 2. května 1611)

261. Petr Vok z Rožmberka králi Matyášovi (V Třeboni 2. května 1611)

262. Kurfirst Mohučský arciknížeti Albrechtovi (V Aschaffenburku 2. května 1611)

263. Vévoda Lehnický vévodovi Karlu [z Münsterberka] (V Praze 2. - 3. května 1611)

264. Brömserova týdenní zpráva kurfirstovi Mohučskému (V Praze 2. - 7. května 1611)

265. Vídeňské diarium (V Praze 3. května 1611)

266. Berlínské diarium ([V Praze] 3. května 1611)

267. Nejv. úředníci a stavové král. Českého o provozu zbraní z Nizozemí (V Praze 3. května 1611)

268. Slezských vyslaných prohlášení ve sněmu (V Praze 3. května 1611)

269. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému (V Praze 3. května 1611)

270. Noviny z Prahy ([V Praze] 3. května 1611)

271. Vídenské diarium ([V Praze] 4. května 1611)

272. Berlínské Diarium ([V Praze] 4. května 1611)

273. Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě v Kutné Hoře (V Praze 4. května 1611)

274. Seznam artikulů stavu městského ([V Praze] 4. května 1611)

275. Vyslaní slezští císaři Rudolfovi ([V Praze 4. května 1611])

276. Memoriál saských vyslanců slezským vyslaným k sněmu ([V Praze] 4. května 1611)

277. Vévoda Brunšvický slezským vyslaným ([V Praze 4. května 1611])

278. Král Matyáš říšské dvorské radě a svým radům a komorníkům ([V Praze] 4. května 1611)

279. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 4. května 1611)

280. Kurfirst Saský [Gerstenberkovi a Wolfovi z Lüttichau] (V Drážďanech 4. května 1611)

281. Vídeňské diarium ([V Praze] 5. května 1611)

282. Berlínské diarium ([V Praze] 5. května 1611)

283. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 5. května 1611)

284. Šepmistři a rada města Kutné Hory svým vyslaným k sněmu (V Kutné Hoře 5. května 1611)

285. Plzeňští svým vyslaným k sněmu ([V Plzni] 5. května 1611)

286. Arcikníže Ferdinand králi Matyášovi (V Hradci Štýrském 5. května 1611)

287. Vídeňské diarium ([V Praze] 6. května 1611)

288. Čeští stavové slezským vyslaným (V Praze 6. května 1611)

289. Čeští stavové hornolužickým vyslaným (V Praze 6. května 1611)

290. Vyslaní kurfirsta Saského stavům českým ([V Praze] 6. května 1611)

291. Nejv. úředníci království Českého arcibiskupu Pražskému (V Praze 6. května 1611)

292. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému (V Praze 6. května 1611)

293. Císař Rudolf prohlašuje acht nad pasovským vojskem (V Praze 6. května 1611)

294. Kurfirst Saský kurfirstu Mohučskému (V Drážďanech 6. května 1611)

295. Stavové čeští stavům kraje Žateckého (V Praze 7. května 1611)

296. Slezští vyslaní českým stavům ([V Praze] 7. května 1611)

297. Brömser králi Matyášovi ([V Praze k 7. květnu 1611])

298. Brömser kurfirstu Mohučskému (V Praze 7. května 1611)

299. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 7. května 1611)

300. Bodenius Maxmiliánovi Bavorskému (V Praze 7. května 1611)

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP