155.

Na hradě Pražském, 23. dubna 1611.Jakub Menšík z Menštejna, purkrabí hradu Pražského, purkmistru a radě Starého města Pražského: Tengnagl byl podán na hrad Pražský k nejvyšší popravě; protože na trápení vyznal "některé neslušné věci" na pana Jiříka Heideliusa, měšťana staroměstského, mají ho "26. dne měsíce dubna v hodin osum na půl orloji ráno při ouřadu nejvyššího purkrabství pražského k vejvodu postaviti", aby slyšel, co Tengnagl na něho vyznává a po případě byl při jeho smrti. Incipit: "Vězte, že jest." Datum: "Na hradě Pražském v sobotu den památný sv. Jiří [V rk. chybně "Jiljí".] rytíře léta 1611."

Kopie v knihovně universitní v Praze: rk. XV C 4, fol. 14. Otištěno v Barákově Svobodě 1869, st. 54 - 55.
Přihlásit/registrovat se do ISP