165.

V Praze, 25. dubna 1611.Khlesl arciknížeti Maxmiliánovi: Posílá poslední výpovědi Tengnaglovy; Češi jsou těmito věcmi již poněkud unaveni, neboť kladení ("Stellung") artikulů vyžaduje velké práce a zkušenosti, Khleslovi prospěla jeho dvaadvacetiletá pralese v úřadě pasovského oficialátu. Slezané a Lužičané měli dnes slyšení u krále, včera u císaře, prý velmi závisí ("dependieren") na staré vládě. Odklad korunování, který je zaviněn vyjednáváním o náklad na císařský dvůr, ač král i Khlesl ve dne v noci pracují, velmi jim překáží. Při jednání s Pasovskými mají dobrou naději v zdar, třeba prý Leopold znova najal 500 mužů. Vyslanci kurfirsta Saského jsou denně očekáváni; tento pán není dobře královský, jeho radové mají prý od císaře pense, avšak i zde se musí proraziti. Včera měli valašští a multanští vyslanci slyšení u krále atd. o věcech uherských a tureckých; Khlesl nespoléhá na vídeňský mír. Má se jíti za štěstím a při všem míti odhodlanost, srdce a exekuci. Datum: "Prag, den 25. Aprii a. 1611."

Podle orig. státního archivu v Inšpruku: Ambraser Akten, Missiven von Mai 1611, nro. 4 vydal zkráceně Chroust v Briefe und Akten IX., st. 389 - 390, č. 157.
Přihlásit/registrovat se do ISP