145.

[V Plzni], 21. dubna 1611.Plzeňští svým vyslaným k sněmu do Prahy Janovi staršímu Kleo z Roudné a Bartoloměji staršímu Stehlíkovi z Čeňkova: Krajský hejtman nařídil jim, aby vypravili fůru s muškety a sukničkami do Prahy, za kterouž práci má býti v Praze přijala záplata; mají se tedy o toto zaplacení i o fůru starati. Incipit: "Jakou opět novou obtížnost". Datum: "Ve čtvrtek post Misericordias 1611.

Kopie v městském archivu v Plzni: Kopiář listů posílacích z l. 1610 a 1611, fol. 47 - 48.
Přihlásit/registrovat se do ISP