143.

V Drážďanech, 21. dubna 1611.Kurfirst Saský císaři Rudolfovi: Pověřuje Gerstenberka a Wolfa z Lüttichau, své vyslance, k císaři, jimž nařídil, aby se u něho hlásili v slyšení a vykonali, co jim uloží. Prosí, aby nepochyboval, že si dají záležeti "E. kais. Mt notturft ihrem besten verstände und meinem ihnen ufgetragenen bevehl nach in gebührende acht zu nehmen und, was E. kais. Mt ihnen anvertrauen und committiren wird, höchstes vleisses zu werke zu stellen". Incipit: "Zu E. kais. Mt". Datum: "Dresden den 11. Aprilis anno 1611. [Obdobný pověřující list pro své vyslance o témž datu poslal kurfirst Saský také králi Matyášovi. Prosí ho, aby vyslance přijal a zachoval se podle důvěry kurfirstovy ke králi a podle důležitosti věci. Koncept opravovaný Schönberkem tamže: fol. 176 - 177.

Jiný pověřující list kurfirstův pro oba vyslance o témž datu adresován byl vévodovi Brunšvickému. Prosí ho, aby podle nich "bestes vermegens" učinil, co vyžaduje důležitost věci. Koncept tamže: fol. 177.]

Koncept opravovaný Schönberkem v státním archivu v Drážďanech: Passauischer Akten II. Buch 9167, fol. 176. In margine poznamenáno: "An kais. Mt".
Přihlásit/registrovat se do ISP