144.

V Drážďanech, 21. dubna 1611.Kurfirst Saský králi Matyášovi: Připomíná mu jeho zásluhy a smlouvy jeho s císařem z 1608 a 1610, potvrzené kurfirstem Saským a jinými přítomnými kurfirsty a knížaty v Praze a následující události a jejich vzájemné styky, připomíná mu dále jeho prohlášení před tažením do Čech, že bude šetřili císařovy důstojnosti a jeho odpověď českým poslům, že jde císaři v jeho nesnázích ku pomoci, aby jeho i celý dům zachránil od násilí a království České od záhuby [Srovn. č. 286 předcházejícího svazku.]. Nepochybuje proto, že král toho všeho a hlavně smlouvy 1608 uzavřené a pak kurfirsty a knížaty potvrzené bude dbáti a nedá příčiny k větším nesnázím a hořkostem. Kurfirst však doslal věrohodné zprávy, jak se s císařem zachází [V listu to vypisuje; jsou to známé výtky o strážích, zatčených radách, procesu atd.]. Protože tento modus procedendi je násilný ("ganz violent") a v Říši neslýchaný, upozorňuje krále na následky a prosí ho "bei den standen der cron Behaimb deroselben authoritatem [Totiž královu autoritu.], wie sie wol tuen künden, interponieren und die Sachen dahin dirigieren, damit die kaiserliche hohait, königliche maiestät, churfürstliche dignitet und die von gott dem allmechtigen solcher person eingepflanzte maiestät nicht laediert und das churfürstliche collegium und das ganze hailige Römische reich offendiert werden möge". Na konci ujišťuje kurfirst krále svým přátelstvím, ale prohlašuje zároveň, že po příkladu svých předků a podle své přísahy věrně setrvá při císaři. Incipit: "E. kgl. Würden abgesandten. Datum: "Dresden, den 11./21. April. 1611."

Podle kopie konceptu státního archivu v Drážďanech: Passauischer Akten II. Buch 9167 zkrácení vydal Chroust v Briefe u. Akten IX. str. 372 - 373. č. 151. Též ve vídeňském státním archivu: ms. č. 108/II., fol. 318 - 320 a v mnichovském říšském archivu: Entst. des 30 j. kriegs fasc. III., nro 26, fol. 70 - 73 jsou současné kopie tohoto listu.
Přihlásit/registrovat se do ISP