116.

[V Praze], 19. dubna 1611.Pražské diarium: Nejv. sudí přednesl stavům odpověď krále Matyáše; přečtení Tengnaglova vyznání odloženo na druhý den; v zeleném pokoji byla schůze o tajných artikulích.

Pokračování diaria pražského městského archivu: Chaos rerum memorabilium rk. 323, fol. 445.

V outerý [T. j. 19. dubna.] J. Mt pan sudí [Adam ml. z Valdštejna.] ráčil zase oznámiti a přednésti stavům, co J. Mt král. ráčila dáti za odpověď, totižto, že sou to veliké věci a že potřebují pilného a bedlivého uvážení; pročež aby páni stavové ráčili jmíti za některý malý čas strpení, že je ráčí zase chtíti spraviti na tu resolucí.

Potomně bylo na to tisknuto, aby se vyznání Tengnaglovo přečtlo [Troilus Hagiochoranus má k tomuto dni nesprávné udání, že bylo 19. dubna čteno vyznání Tengnaglovo, jehož stručný výtah podává. Pátý výslech Tengnaglův a jeho vyznání viz v č. 73.], ale však odloženo do druhého dne; zatím se osoby k uvážení některých obzvláštních artykulů tejných, jistým osobám toliko vědomých, do zeleného pokoje sešly a tak sněm odložen.
Přihlásit/registrovat se do ISP