132.

V Praze, 20. dubna 1611.Noviny: Protože stavům z rozličných míst docházely žaloby "dass die land- und andere rechte bis dahero nit gehalten worden sein", bylo dnes usneseno jednomyslně, aby se co nejdříve psalo do krajů, že se soudy zde i jinde mají konati [Srovn. č. 129.]. Dnes byly zvoleny osoby, které mají písemně složiti gravamina na císařskou vládu "damit man solche dem künig vor der crönung fürhalten künne, das regiment darauf zu verbessern". Za zatčeného Weisem, bývalého reichspfennigmeistra, došly z Augšpurka přímluvy ke králi, ale král to chce nechati na stavech. Dnes ve sněmu čten výslech Tengnaglův, jehož krátký výtah se přikládá. Incipit: "Weiln von unterschiedlichen". Datum: "Aus Prag vom 10./20. Aprilis 1611".

Noviny v tajném státním archivu v Berlíně: Rep. 3, nr. 18, fol. 46 - 47.
Přihlásit/registrovat se do ISP