180.

Ve Vitorazi, 26. dubna 1611.Fridrich z Fürstenberka králi Matyášovi: Vojenský lid u Budějovic je velmi nepokojný, v těchto dnech začali vypalovati Rožmberkovi jednu vesnici; Fürstenberk je sice přesvědčen, že mají býti potrestáni, a to hlavně vůdcové, ale přece doporučuje králi, uvažuje o velkých nesnázích a zkáze země, aby s nimi jednal milostivě; ještě prý by se mělo čekati, jak se zachovají obyčejní velitelé a vojáci na psaní královského polního maršálka [Jana Zikmunda Herbersteina.], avšak pokud ví, jsou vojáci ještě za jedno a chtějí se zase srovnati s lidem plukovníka Ramée na Krumlovsku; lup svůj už dostali ven ze země; Althan se chce ospravedlniti, Fürstenberk ho doporučuje a radí, aby se s Pasovskými jednalo zřízenou komisí a aby se smluvily články odprošení a satisfakce; ví, že by to nevázlo u krále, ale u [českých] stavů; starý dobrý Rožmberk tu přikládá ruku k dílu a je nemálo zaražen, že jeho dobrým úmyslům nebylo všude dobře rozuměno, které přece byly míněny upřímně pro krále a vlast a čeká na další resoluci pro pokoj České koruny. Incipit: "E. kgl. Mt". Datum: "Weytra den 26. April anno 1611."

Orig. v archivu ministerstva vnitra ve Vídni: I A 1 Ka 2991. A tergo adresa králi Matyášovi.
Přihlásit/registrovat se do ISP