1 2 3 4 5 6

DODATKY:

1. Rada města Tábora nejvyšším úředníkům (V Táboře 4. února 1611.)

2. Nejvyšší úředníci purkrabím na Karlštejně (Na hradě Pražském 5. února 1611)

3. Nejvyšší úředníci stavům moravským (Na hradě Pražském 9. února 1611)

4. Stavové moravští nejvyšším úředníkům v Praze (V Brně 28. února 1611)

5. Stavové moravští stavům českým (V Brně 20. dubna 1611)

6. Zúňiga králi španělskému (V Praze 7. května 1611)

7. Různočtení k artikulům stavu městského ((Na hradě Praž. k 16. - 17. květnu 1611))

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP