189.

V Olešnici, 27. dubna 1611.Karel z Münsterberka kurfirstovi Saskému: Psaní jeho o bouřích v Čechách a věrnosti k císaři [Viz list kurfirsta Saského ze dne 19. dubna vévodovi Karlovi z Münsterberka o č. 125, jehož obsah zde ve výtahu opakuje.] vedle ústního vzkazu vyslancova [T. j. Krištofa Pfluga.] porozuměl; děkuje za projev přátelství a ujišťuje ho, že je z povstání v Čechách a z nesnází a trampot císařových velmi zarmoucen; těžce nesl, že někteří nepokojní rádcové císařovi svými praktikami nejen Čechy, nýbrž i země inkorporované přivedli do nepořádku a zmatku atd.; pokračuje o škodách slezských, o zachování císařovy autority a o instrukci dané slezským vyslancům jako v č. 188. Na konci prosí kurfirsta, aby setrval v důvěře, kterou má k němu a druhým knížatům a stavům slezským a totéž mu slibuje. Incipit: "Was E. L." Datum: "Olssen, den 27. Aprilis anno 1611."

Orig. v státním archivu v Drážďanech: Passauischer Akten II. Buch 9167, fol. 307 - 310. A tergo adresa kurfirslovi Saskému.
Přihlásit/registrovat se do ISP