198.

V Praze, 28. dubna 1611.Noviny: Artikule o odstoupení císařově, na nichž se dohodli král a stavové čeští, mají se poslati k dobrozdání také vyslaným moravským, slezským a lužickým a pak teprve odevzdati císaři; artikul o donacích "welchen die stende von dem könige nicht recht haben eingenohmen", byl trochu změněn. Král žádal po nejvyšším purkrabí Staro- i Novoměstské, aby u sebe ubytovali Dampierrovu jízdu, aby nedělala na venkově takových škod, ale žádosti nebylo vyhověno, protože město už tak mnoho zakusilo od vojenského lidu, který všechno násilím bral. Konfrontace Tengnaglova se Slavatou, Martinicem, Hannewaldem, Hegenmüllerem a Heideliem byla sice provedena "aber der Tennagel ist nit gereckt, sondern nur bloss auf die folter gespannet und bei 4 stunden examinirt.... worden"; Tengnagl při výslechu uvedl v pochybnost své výpovědi, načež citované osoby žádaly, aby byly z citace propuštěny; "und ist diese sache hernach von den underburggrafambtsofficirern an die stende gebracht und aine belehrung begehret worden", načež jim dána odpověď "das sie sich der landsordnung gemess verhalten und den Tennagel peinlich torquiren und also die personen miteinander confrontiren lassen sollen, welches dan als morgen beschehen solle. Incipit: "Seint die vorbehaltene". Datum: "Aus Prag vom 18./28. April [Z téhož dne jsou o téže signatuře: fol. 223 ještě jedny noviny, které mají adresu kurfirstovi Saskému. V nich se vypravuje o převezení Tengnaglově 24. dubna v noci na hrad - stalo se to prý za průvodu 200 vojínů - dále o procesu Tengnaglově (známé věci); Weiser byl prý s druhými také včera ráno dopraven na hrad do purkrabství, ale neměl býti konfrontován s Tengnaglem. O vyslaných slezských a lužických praví tyto noviny, že ještě s českými stavy nepřišli dohromady; o jejich audiencích píší známé věci. Také vypravují o příjezdu králově na hrad; dříve prý jel koňmo do obory Hvězdy a tam obědval, teprve večer přijel do svého obydlí, četně doprovázen stavy koňmo i pěšky.].

Noviny v státním archivu v Drážďanech: Loc. 10.725, fol. 211.
Přihlásit/registrovat se do ISP