175.

V Dvoře Králové, 25. dubna 1611.Purkmistr a rada města Dvoru Králové purkmistru a radě města Trutnova: Dostali zprávu, že Trutnovští mají v úmyslu pro vyslané k sněmovnímu jednání poslati do Prahy koně; žádají, aby jim oznámili, kdy je vypraví, protože chtějí sami příští neděli nebo pondělí také pro své vyslané poslati. Incipit: "Správa nám". Datum: "Dán v městě Dvoru n. Labem v pondělí den sv. Marka evangelisty Páně, léta 1611."

Orig. v archivu musejním v Praze. A tergo adresa purkmistru a radě města Trutnova.
Přihlásit/registrovat se do ISP