111.

V Drážďanech, 18. dubna 1611.Kurfirst Saský kurfirstu Mohučskému: Posílá své rozhodnuti na žádost přednesenou vyslancem mohučským vicedomem v Ringa(lu) [Hans Brömser z Rüdesheimu, vicedom v Rheingau, kurfirstský mohučský tajný rada. Srovn. též Briefe u. Akten IX., st. 366 pozn. 1.], doufá, že bude spokojen; avšak pražské nepokoje ("Unwesen") jsou nebezpečnější, než jak byl kurfirst Mohučský snad zpraven před vypravením vyslance; hrad Pražský je obsazen strážemi, císařští služebnici a radové zatčeni, neslýchaný proces proti císaři zahájen, císař i osobně omezen, svých rádců, sekretářů i obrany zbaven. Kurfirst Saský, právě když chtěl zpět vypraviti mohučského vyslance, dostal malý vlastnoruční list císařův, v němž žaluje na svůj stav a žádá pomoci od něho i druhých kurfirstu a knížat; kurfirst Saský se rozhod, že vyšle několik svých rad do Prahy, aby tam byli budoucí pondělí [T. j. za týden 25. dubna.] "sich der kais. Mt. an unser stát praesentiren, deroselben in mangel dero rate untertenigst aufwarten, die kgl. Mt. und die böheimischen stände ad moderatioriem ermahnem und sonst pro re nata befördern sollen, was zur erhaltung der kais. hoheit und des heiligen reichs notwendig vorfallen wird". Žádal mohučského vyslance, aby se připojil k tomuto poselství; on se sice omlouval, nemaje rozkazu a pověřeni, avšak kurfirst Saský mu vyložil, že je "summum periculum in mora" a že za to přejímá odpovědnost; prosí tedy, aby tohoto vyslance omluvil a do Prahy mu poslal vše nutně a jej informoval, dále žádá, aby učinil podobná opatření u kurfirsta Kolínského a Trevírského; sám zpravil kurfirsta Braniborského a požádal "umb gleichmessige abordnung". Incipit: "E. L. geben wir". Datum: "Dresden 8. Aprilis [Počítá starým stilem; podle nového je to 18. duben.] 1611."

Orig. v státním archivu ve Vídni: Mainzer Erzkanzlerarchiv, Reichstagsakten Bd. 103 c, kopie konceptu v státním archivu v Drážďanech: Passauer Akten II. Buch 9167, fol. 64 - 67; kopie tato je opravována rukou Gerstenbergovou. A tergo originálu je adresa kurfirstu Mohučskému a poznámka jinou rukou: "Presentirt Aschaffenburg den 26. Aprilis anno 1611." Výtah z tohoto listu vyd. Chroust v Briefe und Akten IX., st. 367 pozn. 1.
Přihlásit/registrovat se do ISP