195.

V Kutné Hoře, 27. dubna 1611.Šepmistři a rada na Horách Kutných svým vyslaným při sněmě v Praze: Služebník jejich Laurentius se vrátil z Prahy a dodal jim diarium neb continuationem sněmovní a opis spisu obšírného "který z uvážení pánův stavův sepsán byl"; oustně jim oznámil, jak vyslaní dávají pozor, aby, co se děje při jednání sněmovním, pro budoucí paměť bylo poznamenáno a jak jsou zaměstnáni i jinými věcmi kutnohorskými, za čež jim děkují. Chtěli k nim dnes ráno zase vypraviti posla, ale protáhlo se to a nemají nad tím míti těžké myšlenky; kdyby někoho ještě k pracím potřebovali, neopomenou ho za nimi vypraviti. Pronášejí modlitbu, aby Bůh sám byl přítomen tomuto jednání sněmovnímu, je řídil a vše k vinšovanému konci přivedl. Poněvadž pořad práva již zase jest propuštěn, nařizují jim předně, aby se při soudu purkrabském vyptali ve věci pánů Klusáků a pak aby obstarali ještě jiné peněžní věci. Incipit: "Včerejšího dne". Datum: "Na Horách Kutnách v středu po sv. Marku evangelistu Páně."

Orig. v městském archivu v Kutné Hoře; 6536/5 C. A tergo adresa Janovi Šultysovi z Felsdorfu a mistru Janovi Beniciusovi Táborskému.
Přihlásit/registrovat se do ISP