182.

[V Praze] 26. - 27. dubna 1611.Pražské diarium: Tengnagl v Daliborce; vpuštěn Slavata; král se stěhuje na Hradčany.

Dokončení diaria pražského městského archivu: Chaos rerum memorabilium rk. 323 A, fol 447 - 448.

V outerý [T. j. 26. dubna.] v sněmě nic nebylo řízeno, nýbrž celý den téměř strávili s Tennaglem v Daliborce a nebyl žádný víc vpuštěn kromě pan Slavata; jest zase toho odloženo až do středy.

Toho dne se J. Mt. král. zase ráčila hnouti z Starého města Pražského nahoru na Hradčany se dvorem svým a jest slavně vyprovázen nahoru.
Přihlásit/registrovat se do ISP