178.

V Praze, 25 dubna 1611.Gerstenberg a Lüttichau kurfirstovi Saskému: Dnes měli slyšení u vévody Brunšvického a oznámili mu účel svého poslání; vévoda odpověděl, že je nutno císaři podati ruku, že chce při něm věrně zůstati, má však za to špatný vděk u krále Matyáše a u Čechů, měl dobré úmysly s oběma stranami a dosud má a těší se, že také jiní kurfirsti, zejména Braniborsko, se akkomodují. "Die stände in Böemen weren zum höchsten offendiret, dahero sie auch solche process derogestalt furnehmen und vorfüreten, das seine fürstl. Gn. nicht wissen könten, ob es sich auch künftig würde verantworten lassen. Die crönung des königes wurde allen umbstenden nach schwerlichen vorbleiben, sondern ihren fortgang erreichen müssen, wann es nur also angestalt werden könte, das die kais. Mt darbei auch in gebürende acht derogestalt genommen wurde, das dieselbige, solange ihr Gott das leben vorliehe, regirender könig in Böemen vorbleiben." Oznámili pak vévodovi Brunšvickému své úmysly, jak odvrátiti nebezpečí od domu Rakouského, které se mu líbily. Hned potom měli slyšení u císaře, který u sebe nikoho neměl; vyslovili mu soustrast s jeho těžkým postavením a povzbuzovali ho naději, že ho kurfirsti neopustí, uvádějíce, že Sasko už jednalo o pomoc s druhými kurfirsty, hlavně Mohučí, načež prý mohučský vyslanec Brömser přijel do Torgavy a nyní se k nim připojil. Potom mluvil Brömser a nabídl císaři své služby. Císař odpovídal "gar wolbedechtig und ortentlich" těmito slovy: "Ich bedanke mich gegen den churfürsten zu Saxen etc. seines freundlichen begrussens und wünsch ihr L. hinwieder alle gedeiliche wolfart und sonderlichen, das mich ihr L. in diesem meinem unglücklichen zustande so freundlichen besuchen, trösten und dero hüll und assistenz anerbieten lassen, darneben auch bei Brandenburg und den andern churfürsten so gute officia geleistet, dessen tue ich mich zum allerhöchsten und freundlichsten bedanken. Es wird mit mir gar umformblichen wieder alle götliche und weltliche rechte procediret und ich habe keine gelegenheit gehabt, meinen zuestand zu berichten, denn man hat mir meine gemeine dienere, wie auch geheime und reichshofräte eingezogen und abgeschnitten, welches das reich wohl zu consideriren. Höre derowegen gerne, das der Pflug die Sachen bei ihr L. vorrichtet [Pamětní spis Krištofa Pfluga kurfirstovi Saskému viz v I. dílu č. 622.], vorhoffend, die churfürsten und das reich, die mich zu dieser hoheit erwehlet, werden mich nicht lassen. Ich höre auch gar gerne, das ihr L. Euch annero geschicket, mir einraten zu helfen, bedanke mich gegen Euch Euers anerbietens, wils mit gnaden erkennen und durch den von Minckwicz, welchen ich noch als meinen treuen diener erkenne, mit Euch weiter von allen Sachen cotnmuniciren lassen. Potom se císař obrátil k Brömserovt a projevil potěšení, že Mohuč je ve spojení se Saskem a stejného úmyslu mu pomoci; připomenul Brömserovi, že již minulého podzimu, když na jeho žádost přišli mohučští vyslanci, předpovídal nynější zmatky "inmassen ich dann leicht merken künnen womit die Böemen umbgangen und was demselben intention were". Císař projevil naději, že ho Moháč neopustí a pravil, že bude užívati Brömserových rad. Nyní odevzdali pověřující list Jana Jiřího Saského a vyřídili jeho přátelské vzkazy, za které císař poděkoval. - Dnes odpoledne ve tři hodiny král táhl ze Starého města přes most a Malou Stranu kolem jejich obydlí do Hvězdy a odtud do svého bytu na Hradčany. Ve čtyři hodiny poslal císař vévodovi Brunšvickému i jim vlastnoruční list; poněvadž v něm bylo totéž, co mají rozkázáno, učinil vévoda Brunšvický s nimi příslušné nabídky. Čechové jsou "ganz heftig wieder den kaiser bewegt und noch zur zeit wenig hoffnunge zur sachen". Vyslanci neopominou učiniti, co je možno, aby byl vyplněn kurfirstův rozkaz. Incipit: "E. churfürstl. Gn." Datum: "Prag am 16. Aprilis anno etc. 1611."

Orig. v státním archivu v Drážďanech: Passauischer Akten II. Buch 9167. Zkráceně vydal Chroust v Briefe u. Akten IX., st. 394 - 396, č. 160.
Přihlásit/registrovat se do ISP