131.

V Praze, 20. dubna 1611.Noviny pro kurfirsta Saského: Na silný nátlak stavovské obce - "der gemain in Behemben, welche ausser der directorn der 30 personen, als 10 des herrn-, 10 des ritterund 10 des burgerstants sein, sonsten das übrig von allen stenden undereinander ist"- byl Tengnagl v sobotu útrpně vyslýchán, v neděli [V sobotu bylo 16., v neděli 17. dubna.] ráno jeho žena a děti padly k nohám královým a prosily, aby mu byla dána milost, král odpověděl "er wolle dabei tuen, was er könte, allein hat er mit ihme nichtes zue tuen, allein, was die behemische stend teten". Toho dne přišli vyslaní lužičtí [T. j. 17. dubna; víme z konečné relace poslů lužických, že dorazili do Prahy 17. dubna ráno v 10 hodin.], slezští vyslaní jsou denně očekáváni "herzog Carl von Brieg kombt mit, deme haben die stend wöchentlich 2000 taler zerung deputirt". Král dává se poptávati po červeném, sametovém a karmazínovém sukně, nejspíš pro korunovaci. Zatčený sekretář české dvorské kanceláře Michna [V rk. je chybně "Schmychoa, steretari bei der befcembbchen hofeanzlei". Srovn. o jeho zatčení hlavně č. 70, 72 a 79.] byl propuštěn z vězení, prý ho udal někdo z kanceláře v těže expedici a nyní to popřel; způsobil to Khlesl, kolují o tom rozličné domněnky a myslí se, že by jeho výpovědi zasáhly daleko a dotkly se duchovních osob. Císař se v sobotu náhle roznemohl, v neděli se král trochu rozstonal, chybí mu čerstvý vzduch a procházky. Stralendorf upadl v nemilost, je mu zakázáno expedovati a podpisovati [Patrně v říšské dvorské kanceláři, jejímž vicekancléřem byl Leopold Stralendorf.]. Předevčírem přijel poštou hejtman Dorn, který je ve službách králových a se svým praporcem ("alt freifendet") a s jízdnými Hodického leží na českých hranicích blíže Budějovic. Oznamuje, že Pasovští posílají nejlepší věci z Budějovic do Pasova po Zlaté ztezce. Z lnšpruku je zpráva, že přijede ke králi arcikníže Maxmilián; včera přijelo valašské poselství o 40 osobách z Vídně prosit o pomoc proti Gabrielu Bathorymu; Zikmund Bathory je denně pouštěn z vězení, do tohoto labyrintu mu pomohl Sulz. Incipit: "Demnach auf starkes anhalten der gemain". Datum: "Prag den 20. April 1611."

Noviny v státním archivu v Drážďanech: Loc. 10.725, fol. 214 - 215. Tyto noviny mají a tergo adresu kurfirstovi Saskému a je na nich přitištěna pečeť.
Přihlásit/registrovat se do ISP