149.

V Praze, 22. dubna 1611.[Jan Kristián Lehnický] vévodovi Karlovi [z Münsterberka]: Včera dorazil s přidělenými vyslanci [slezskými] šťastně do Prahy "umb vesperzeit"; hlásili se hned u Proškovského o slyšení u císaře; císař prý byl potěšen, dnes nebo zítra je povolá, mají čekati na slyšení, dříve než se ohlásí u krále Matyáše a českých stavů [V druhém diariu státního archivu ve Vídni: rk. č. 108/11, fol. 271 - 272 je zpráva, že slezští vyslanci dorazili 21. dubna v 5 hodin večer do Prahy, ubytovali se rozdílně na Malé Straně a dnes 21. dubna v 9 hodin ráno měli slyšení u císaře "und haben sich iere Mt gegen ihnen aufs allergnedigst erzaigt". O českých stavech se v této zprávě praví, že denně sněmují.]. Dnes je navštívili vyslanci hornolužičtí, odevzdali jim pověřovací listy svých stavů [Viz č. 618 předcházejícího svazku ze dne 8. dubna.] a žádali, aby s nimi udržovali spojení a je podporovali, "welches wir uns nach vorfallender gelegenheit zu tun erboten". Dolnolužičtí vyslanci ještě nepřišli, moravští nemají ještě instrukce a plné moci, nezmeškali tedy nic, že se nevydali na psaní vévody Karla poštou z Kladska, nýbrž pokračovali v cestě podle původního plánu; jakmile dostanou audienci u císaře, budou se o slyšení hlásiti u krále a českých stavů. Omlouvá se, že neodpověděl z Kladska na poslané psaní. Incipit: "E. Gn. mögen wier." Datum: "Praga den 22. Aprilis anno 1611."

Kopie v archivu ministerstva vnitra ve Vídni: cod. 78, fol. 285 - 286.
Přihlásit/registrovat se do ISP