107.

V Praze, 18. dubna 1611.Noviny: Psal předevčírem, že nejvyšší úřednici a stavové byli dlouho odpoledne pohromadě, protože jim císař oznámil artikule, které si v prvé proposici vyhradil. [Následuje znění císařových artikulů; viz č. 81; zde jsou články zkráceny a nesrovnale uvedeny.] "Der bann würd uber die Passauer ergehen vermög notel; ist die notel verhanden, das rechte original, weil solches so bald aus dem behaimbischen original nit jederzeit kan gar recht transferiert werden, soll dem herrn demnechsten sambt deme, was die stand hierauf ier kais. Mt zur antwurt geben tuen, geliebts gott, alles specificirtermassen, hinachgesendet werden". Někteří papeženští úřednici zemští byli až na další zavolání stavy vyloučeni z jednání sněmovního. Pokud je mu známo, nechtějí Češi z císařových artikulů až na dva body nic povoliti, nýbrž trvají při svém dřívějším mínění "noch eifriger", protože dostávají zprávy, že Pasovští nejen jsou v jejich zemi, nýbrž něco de novo podnikají proti Horním Rakousům po ústní dohodě -"in Schriften nichts" - s císařem. Stavové poslali 11. dubna [Viz protokol ze dne 11. dubna v č. 21.] k vévodovi Brunšvickému poselství; vévoda žádal, aby mu dali písemně, co mu jménem stavů přednesli ústně "darauf solches inligender abschrift gemess ist ertailt worden". Dnes se tvrdilo, že Tengnagl je mrtev, avšak není tomu tak, jen kat prý s nim zacházel strašně; tak se stalo i Heideliovi [Je viděti, že také o Jiřím Heideliovi se rozšířily liché pověsti.], také medicus císařův dr. Hauser [Alchymista a komorník císařův dr. Krištof Hauser.] a Hegenmüller jsou na řadě, též Hannewaldovi se přitížilo a stráže se mu zdvojily. Incipit: "Dem herrn schreib ich". Datum: "Aus Prag von 18. April 1611".

Kopie v státním archivu ve Vídni: rk. č. 108 II., fol. 264 - 265.
Přihlásit/registrovat se do ISP