Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Dalibor Matulka

Schůze: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
část č. 1 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 2 (27. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 12
část č. 8 (24. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 6
část č. 3 (23. 3. 1993)

Bod č. 11
část č. 9 (24. 3. 1993)

XIV. Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"
část č. 13 (24. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 24 (25. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 26 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 13 (21. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
části č. 21-23 (21. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 33 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 10
část č. 19 (20. 5. 1993)

XX. Návrh branného a bezpečnostního výboru, předneseného jeho předsedou Vladimírem Šumanem, na usnesení Poslanecké sněmovny
část č. 30 (20. 5. 1993)

XXIV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 308
část č. 34 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 7, část č. 10, část č. 12 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 4 (7. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 28 (9. 7. 1993)

XXIX. Návrh statutu Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku 463
část č. 30 (9. 7. 1993)

Bod č. 36
části č. 39-41 (10. 7. 1993)

XXXXII. Návrh poslance Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, podle sněmovních tisků 299
části č. 46-47 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 7 (14. 9. 1993)

Bod č. 28
části č. 24-25 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

V. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 11 (13. 10. 1993)

XIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 17 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 11
část č. 12, část č. 15 (10. 11. 1993)

XXV. Návrh na změnu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 24 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 6
část č. 9 (2. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 10, část č. 17 (2. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 33 (3. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 48 (8. 12. 1993)

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 57 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XI. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
část č. 40 (18. 2. 1994)

Bod č. 14
část č. 9 (16. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 25 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 35 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 1 (22. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 7 (22. 3. 1994)

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. 2. 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 8 (23. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 23 (29. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 27 (29. 4. 1994)

XXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 1 (26. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (2. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 25, část č. 29 (2. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 31, část č. 36 (3. 6. 1994)

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky
část č. 34 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 4 (7. 7. 1994)

Bod č. 3
část č. 3 (7. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 18 (8. 7. 1994)

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 8 (8. 7. 1994)

Bod č. 14
část č. 21 (9. 7. 1994)

XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 28 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 21
část č. 9, část č. 11 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 1 (1. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 7 (1. 11. 1994), část č. 13 (2. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
části č. 15-17 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 2 (6. 12. 1994), části č. 48-49 (14. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 40 (13. 12. 1994)

Bod č. 29
část č. 57 (14. 12. 1994)

Bod č. 30
část č. 59 (15. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

část č. 2 (27. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 1 (7. 2. 1995)

Bod č. 8
část č. 6 (7. 2. 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 26 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 9 (15. 3. 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
část č. 20 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

části č. 9-13 (19. 4. 1995)

Bod č. 20
část č. 27 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 23 (25. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 1 (20. 6. 1995), část č. 39 (27. 6. 1995)

IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy
část č. 3 (20. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 30 (23. 6. 1995)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců poslanecké sněmovny
část č. 36 (27. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 6 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

části č. 10-11 (27. 9. 1995), část č. 30 (28. 9. 1995)

Bod č. 14
část č. 17 (27. 9. 1995)

Bod č. 22
část č. 25 (28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 23 (28. 9. 1995)

Bod č. 30
část č. 26 (28. 9. 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.
část č. 28 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 17 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 20 (7. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
část č. 23 (7. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 24 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 30, část č. 32 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - prvé čtení
část č. 3 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 22 (8. 2. 1996)

LXVI. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. (sněmovní tisk 2024) - prvé čtení
část č. 42 (13. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 2096 - prvé čtení
část č. 21 (14. 3. 1996)

39. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákona č. 236/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2097 prvé čtení
část č. 22 (14. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

II. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 14 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP