Úterý 27. června 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Rozprava pokračuje. Kdo se do ní dále hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám. Prosím o uklidnění.

Předkládám návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Josefa Valenty ve věci napadení a zranění předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ Jana Vika dne 28. 10. 1994 příslušníky Městské policie v Praze, sněmovní tisk 1315 L.

230. hlasování.

Kdo podporujete předložený návrh usneseni, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasováni skončilo.

Z 88 přítomných bylo 24 pro, 29 proti, 12 se zdrželo, 23 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Předkládám opačný návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Josefa Valenty ve věci napadení a zranění předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ Jana Vika dne 28. 10. 1994 příslušníky Městské policie v Praze, sněmovní tisk 1315 L.

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se nově zaregistrovali.

231. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 79 přítomných bylo 40 pro, 21 proti, 13 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích v roce 1994, sněmovní tisk 1363. Odpověď ve sněmovním tisku 1363 A. Projednávání přeloženo z předchozí schůze na dnešní.

Považuje pan poslanec Vik odpověď za uspokojivou? Nepovažuje. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám a předkládám návrh usnesení, který zní:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích v roce 1994, sněmovní tisk 1363 A.

232. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 82 přítomných bylo 25 pro, 25 proti, 14 se zdrželo, 18 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Předkládám opačný návrh.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích v roce 1994, sněmovní tisk 1363 A.

233. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 83 přítomných 30 pro, 15 proti, 20 se zdrželo, 18 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy - sněmovní tisk 1519, odpověď ve sněmovním tisku 1519 G. Projednávání přeloženo z předchozí schůze Poslanecké sněmovny na dnešní.

Táži se pana poslance Štraita, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.)

Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, proto ji uzavírám a čtu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy - sněmovní tisk 1519 G.

234. hlasováni na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 81 přítomných 51 pro, pět proti, devět se zdrželo, 16 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci vyšetřování případu trestné činnosti zatím neznámého pachatele, který v souvislosti s konáním voleb do místních zastupitelstev v České republice v listopadu 1994 porušil zákon, a to trestným činem maření přípravy a průběhu voleb, podle § 177 trestního zákona - sněmovní tisk 1543. Odpověď ve sněmovním tisku 1543 A. Projednávání přeloženo z předchozí schůze na dnešní.

Táži se pana poslance Vika, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ne.)

Nepovažuje ji za uspokojivou. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji uzavírám a čtu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Vika ve věci vyšetřování případu trestné činnosti zatím neznámého pachatele, který v souvislosti s konáním voleb do místních zastupitelstev v České republice v listopadu 1994 porušil zákon, a to trestným činem maření přípravy a průběhu voleb, podle § 177 trestního zákona - sněmovní tisk 1543 A.

235. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 87 přítomných bylo 23 pro, 23, proti, 21 se zdrželo, 20 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Předkládám opačný návrh:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Vika ve věci vyšetřování případu trestné činnosti zatím neznámého pachatele, který v souvislosti s konáním voleb do místních zastupitelstev v České republice v listopadu 1994 porušil zákon, a to trestným činem maření přípravy a průběhu voleb, podle § 177 trestního zákona - sněmovní tisk 1543 A.

236. hlasování.

Kdo podporuje předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 89 přítomných 30 pro, 17 proti, 20 se zdrželo, 22 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat. Odpověď odkládáme jako nevyřešenou.

Další interpelace, na kterou panu poslanci Janu Vikovi odpověděl ministr vnitra Jan Ruml, se týká získávání informací sdělovacími prostředky ze zdrojů policie a Ministerstva vnitra sněmovní tisk 1545. Odpověď ve sněmovním tisku 1545 A. Projednávání přeloženo usnesením Poslanecké sněmovny z předchozí schůze na dnešní.

Ptám se pana poslance Vika, zda ani tentokrát nenašla odpověď pana ministra vnitra v jeho očích milost. (Nenašla.)

Znamená to nesouhlasnou reakci. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ni nehlásí, proto rozpravu uzavírám a předkládám tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Vika ve věci získávání informací sdělovacími prostředky ze zdrojů policie a Ministerstva vnitra - sněmovní tisk 1545 A.

Hlasujeme o tomto návrhu ve 237. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 88 přítomných 25 pro, 21 proti, 15 se zdrželo, 27 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Opačný návrh zní:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Vika ve věci získávání informací sdělovacími prostředky ze zdrojů policie a Ministerstva vnitra - sněmovní tisk 1545 A.

238. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 87 přítomných, 30 pro, 14 proti, 19 se zdrželo, 24 nehlasovalo.

Ani toto usnesení nebylo přijato, odpověď nebyla hlasováním vyřešena.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci vyhlášky města Brna o zákazu propagace politických stran a hnutí - sněmovní tisk 1577, odpověď sněmovní tisk 1577 A. Projednávání tohoto bodu přeloženo z předchozí schůze na dnešní. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Odpoví na řečništi - prosím, máte příležitost.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy, vážení pánové, souhlasil bych s tím, co pan ministr Ruml provedl, ale nemohu souhlasit s tím, co napsal. Ve své odpovědi na moji interpelaci na zrušení vyhlášky města Brna odpověděl šalamounsky a v podstatě napsal, že to není v jeho kompetenci. Asi za 14 dnů nebo za tři týdny tuto vyhlášku zastavil, jak bylo psáno v Rudém právu. Ptám se, kdo lže - zda lže Rudé právo, nebo lže pan ministr vnitra. Čekám odpověď. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste vyjádření pana poslance Oldřicha Vrchy. Otevírám rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nevidím žádné přihlášky do rozpravy, proto ji uzavírám.

Předkládám tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci vyhlášky města Brna o zákazu propagace politických stran a hnutí, sněmovní tisk 1577 A.

Pan poslanec Vrcha se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Oldřich Vrcha: Mlčení pana ministra znamená souhlas s tím, že lze.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat. Jde o hlasování 239. Návrh usnesení jste slyšeli. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Z 83 přítomných bylo 13 pro, 29 proti, 15 se zdrzelo, 26 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Přednesu opačný návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci vyhlášky města Brna o zákazu propagace politických stran a hnutí, sněmovní tisk 1577 A.

Budeme hlasovat. Jde o hlasování 240. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Z 84 přítomných bylo 24 pro, 12 proti, 19 se zdrželo, 29 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat. Odpověď odkládáme jako nevyřešenou.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Josefa Ježka ve věci nepořádku v rozhodování a řízení státního zdravotnického zařízení Nemocnice s poliklinikou Rumburk. Pana poslance Josefa Ježka nevidím v našich řadách, proto odpověď odkládám.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Matulky ve věci zásahu tajemníka městské části Brno-střed proti povolenému shromáždění městského výboru KSČM u příležitosti výročí 15. března 1939, sněmovní tisk 1606. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 1606 H. Její projednávání bylo přeloženo z předchozí schůze na dnešní schůzi. Pan poslanec Matulka řekne sám, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na otázku, zda souhlasím s odpovědí pana ministra, musím bohužel odpovědět řečnickou otázkou "jak bych mohl?".

Ve svém dopise mi totiž pan ministr Ruml dává cenné ponaučení o tom, co praví ten a onen právní předpis, ačkoli jsem se ho na obsah nějakých právních předpisů vůbec neptal, neboť číst jsem se naučil už dávno a umím to. Přesto si tohoto ponaučení velmi vážím, neboť - pravda - kterému občanu se dostane té cti, že ho o obsahu právních předpisů informuje sám ministr.

Méně už si vážím logiky pana ministra v té části jeho odpovědi, kde mi sděluje, že proti rozpuštění shromáždění občanů lze podat námitky u soudu, a z toho vyvozuje, že posouzení zákonnosti postupu při rozpuštění shromáždění občanů přísluší výlučně nezávislému soudu. Podle této logiky by vlastně zákonnost čehokoli, co v konečné fázy může skončit u soudu (a to je v právních státech drtivá většina právních vztahů) nemusela být kýmkoli zkoumána jinde než u soudu. Tato logika se mi zdá podivná.

Už vůbec si nevážím sděleni pana ministra, že svolavatel shromáždění v Brně na Zeleném trhu nesplnil svou povinnost požádat o potřebnou pomoc příslušný úřad nebo policejní útvar. Ponechávám stranou skutečnost, že na splnění či nesplnění této povinnosti svolavatelem jsem se pana ministra rovněž vůbec neptal. Když už ale pan ministr cítil vnitřní potřebu něco mi na toto téma sdělit, měl by mi sdělit především pravdu, ale to, co mi pan ministr sdělil, podle mých informací pravdou není, neboť svolavatel o pomoc policejní útvar žádal přímo na místě.

Přesto bych velmi rád s odpovědí pana ministra Rumla souhlasil, ale problém je v tom, že jsem panu ministrovi ve své interpelaci položil jasnou otázku, jaké byly věcné důvody k zákazu shromáždění občanů v Brně. Odpověď na tuto otázku dopis pana ministra bohužel zcela postrádá. Jak tedy mohu souhlasit s odpovědí, která neexistuje?

Protože se projednává odpověď, která není, tak mi, pane předsedo, nezbývá než navrhnout poněkud nekonvenční usnesení, že poslanecká sněmovna žádá ministra vnitra, aby urychleně doplnil chybějící odpověď na otázku vyslovenou v interpelaci poslance Matulky.

Předseda PSP Milan Uhde: Je mi líto, pane poslanče, že při vědomí vaší právnické akribie musím polemizovat s možností dát hlasovat o usnesení, které jste navrhl. Jednací řád dovoluje buď souhlasit s odpovědi, nebo s ní nesouhlasit. Já tedy vyvozuji z toho, co jste řekl, že s odpovědí nejste spokojen a že s ní nesouhlasíte. Jinou možnost nemám, ale dám samozřejmě ještě příležitost vaší poznámce.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, možná by nebylo na závadu si jednací rád přečíst. Já se domnívám, že váš výklad je příliš zužující. Je to podobná situace, jako kdybychom projednávali například zákon o dani z přidané hodnoty, vedli k němu rozpravu, dávali pozměňovací návrhy a vy jste pak nechal hlasovat o zákonu spotřební dani. To je totéž. předmětem mé interpelace je dotaz na otázku, která ovšem v odpovědi zodpovězena není. Tam je řeč úplně o něčem jiném, než na co jsem se ptal. Nemůžete hlasovat, zda souhlasíme s něčím, co vlastně zodpovězeno nebylo.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, já nejsem právník, ale úvahu per analogiam ovládám. Dám hlasovat o takovém návrhu usnesení, jak jsem o tom před chvílí hovořil. Předtím je však otevřena rozprava. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Rozpravu uzavírám.

Dávám hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Dalibora Matulky ve věci zásahu tajemníka městské části Brno-střed proti povolenému shromáždění městského výboru KSČM u příležitosti výročí 15. března 1939, sněmovní tisk 1606 H.

Odhlašuji vás a žádám vás, abyste se znovu zaregistrovali.

Ve 241. hlasování budeme hlasovat o návrhu usnesení, který jsem přednesl. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 75 přítomných bylo 35 pro, 24 proti, 9 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Tento návrh usnesení nebyl přijat.

Předkládám opačný návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Dalibora Matulky ve věci zásahu tajemníka městské části Brno-střed proti povolenému shromáždění městského výboru KSČM u příležitosti výročí 15. března 1939, sněmovní tisk 1606 H.

Ve 242. hlasování budeme hlasovat o návrhu usnesení, který jsem přednesl. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 79 přítomných bylo 32 pro, 32 proti, 8 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Ani tento návrh usnesení nebyl přijat.

Odkládáme odpověď, protože se ji nepodařilo hlasováním vyřešit.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci finančních, organizačních a personálních otázek souvisejících s Národní drogovou informační službou - tisk 1606. Odpověď byla předložena jako tisk 1606 L. Projednávání bylo přeloženo z předchozí schůze na dnešní. Táži se pana poslance Grosse, zda je spokojen s odpovědí, nebo ne? Není spokojen, přeje si vyjádřit svou nespokojenost u řečniště. Máte, pane poslanče, příležitost.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, jak už jste uvedl, nesouhlasím s odpovědí pana ministra na tuto interpelaci i na interpelaci, která s tím poměrně úzce souvisí a je pod dalším sněmovním číslem. Nicméně jelikož uplynuly již tři měsíce od podání této interpelace, byla již dvakrát odročena, myslím, že asi trochu pozbyla na platnosti a nechci meritorně o této interpelaci diskutovat.

Vláda mezi tím přijala některá opatření v této souvislosti. Otázka drogové prevence byla přesunuta pod jiného člena vlády a já v této oblasti budu věnovat svoji přízeň jinému členu vlády a příště budu interpelovat pana ministra Němce. Čili nesouhlasím, ale nepovažuji za důležité v této fázi zde o tom meritorně debatovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Odpověď je hodnocena negativně. Stanovisko pana poslance je nesouhlasné, jinak své vysvětlení podal. Otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Předkládám tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věcech finančních, organizačních a personálních otázek souvisejících s Národní drogovou informační službou, uvedenou v tisku 1606 L.

243. hlasování. Kdo souhlasíte s tímto návrhem usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 80 přítomných 31 pro, 27 proti, 10 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Návrh usneseni nebyl přijat.

Opačný návrh zní:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věcech finančních, organizačních a personálních otázek souvisejících s Národní drogovou informační službou, uvedenou v tisku 1606 L.

244. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete toto usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 79 přítomných 38 pro, 24 proti, 8 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat. Odpověď nebyla vyřešena hlasováním.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci plnění různých opatření v boji proti drogové kriminalitě ministerstvem vnitra - sněmovní tisk 1606. Odpověď je sněmovní tisk 1606 M. Projednávání bylo přeloženo z předchozí schůze na dnešní. Pane poslanče, jaké je vaše stanovisko k odpovědi? Stejné. Pochopili jsme ze souvislosti, že odpověď nepovazujete za vyhovující. Otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji uzavírám. předkládám návrh usnesení, které zní:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci plnění různých opatření v boji proti drogové kriminalitě ministerstvem vnitra, uvedenou v tisku 1606 M.

245. hlasování. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 80 přítomných 28 pro, 24 proti, 14 se zdrželo, 14 nehlasovalo. Návrh usnesení nebyl přijat.

Předkládám opačný návrh:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci plnění různých opatření v boji proti drogové kriminalitě ministerstvem vnitra, uvedenou v tisku 1606 M.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování (č. 246) skončilo.

Z 82 přítomných 34 pro, 28 proti, 8 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Ani tento návrh usnesení neprošel.

Odkládáme a přistoupíme k další odpovědi ministra vnitra Jana Rumla. Tentokrát platila interpelaci poslance Františka Kačenky ve věci nezákonného postupu ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí při zřizování a financování pracovišť pro výplatu dávek státní sociální podpory - tisk 1641. Přestože jsem poslance Františka Kačenku před chvílí ještě viděl, teď přítomen není, a to mne nutí, abych odpověď odložil.

Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Broulíka ve věci porušování předpisů České republiky cizinci - sněmovní tisk 1734. Odpověď ve sněmovním tisku 1734 A. Pane poslance, povězte nám, zda považujete odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedo, dámy a pánové, problematika páchání přestupků cizinci, zejména v silniční dopravě a jejich postižení, je věc složitá. Z odpovědi na interpelaci je zřejmé, že je snaha ministerstva reagovat na potřeby praxe. Na základě ověření na nižších úrovních Policie ČR, která realizuje pokyny v praxi, je zřejmé, že zde jsou určité rezervy. Proto bych chtěl požádat pana ministra, aby ještě ověřil metodické pokyny k této věci na základních článcích, ale jinak bych s odpovědí na interpelaci souhlasil. Zvláště je to důležité před nastávající turistickou sezónou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP