Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Zlínský

Schůze: 6, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 88, 94, 97, 98, 101, 103, 104, 108, 110

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

42. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení
část č. 228 (26. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 120 (13. 1. 2022)

78. Vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 128/ - zkrácené jednání  
část č. 203 (25. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 59 (1. 2. 2022), část č. 90, část č. 123, část č. 136, část č. 167 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 80 (16. 2. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
část č. 146, část č. 151 (17. 2. 2022)

111. Ústní interpelace
části č. 234-235 (3. 3. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 275 (4. 3. 2022)

Slib poslance
část č. 83 (16. 2. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání
část č. 13 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - druhé čtení
část č. 44 (23. 3. 2022)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva /sněmovní tisk 98-E/
část č. 79 (24. 3. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 91 (24. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 139 (10. 5. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 77-78, části č. 87-88 (28. 4. 2022), části č. 195-196 (12. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 151, část č. 164 (4. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 22 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
část č. 27 (31. 5. 2022)

143. Ústní interpelace
část č. 110, část č. 113 (2. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení
část č. 54 (20. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 40 (26. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 86 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

31. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online /sněmovní tisk 285/ - prvé čtení
část č. 18 (6. 9. 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
části č. 143-144 (9. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
část č. 112, část č. 128 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 64 (1. 9. 2022), část č. 98 (2. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
části č. 31-32 (16. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
část č. 19, část č. 30, část č. 36 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

158. Ústní interpelace
část č. 112 (13. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 60-61 (1. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 47 (16. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 127 (30. 11. 2022)

168. Ústní interpelace
části č. 172-173 (1. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

části č. 130-131 (24. 1. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 38 (11. 1. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 57, části č. 59-60, část č. 64 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 84-85, část č. 88, část č. 100, část č. 131, část č. 146, část č. 148 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 69, část č. 75 (9. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
část č. 83 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 155 (10. 3. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 44 (8. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 310 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 7 (28. 2. 2023), část č. 108, část č. 119 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 206 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 221 (2. 5. 2023)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - třetí čtení
části č. 176-177 (21. 4. 2023)

117. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - třetí čtení
část č. 181 (21. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
části č. 160-161 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 56 (17. 5. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 215 (1. 6. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 118-119 (18. 5. 2023), část č. 229, část č. 240 (1. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 20, část č. 22 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 45 (27. 6. 2023), část č. 40 (27. 6. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
části č. 98-100 (28. 6. 2023)

120. Ústní interpelace
části č. 146-147 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
část č. 71 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 177 (13. 7. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
část č. 15 (19. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
část č. 56, část č. 58 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 87 (6. 9. 2023)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/8/ - vrácený Senátem
část č. 212, část č. 218 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 142, část č. 144 (6. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 235-236, části č. 244-245 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 150-151 (18. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
část č. 29 (3. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 208, část č. 215 (23. 1. 2024), část č. 249, část č. 252, část č. 256, část č. 259, část č. 261 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 68, část č. 78 (17. 1. 2024), část č. 183 (19. 1. 2024), část č. 371 (25. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 144 (5. 3. 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
část č. 173 (6. 3. 2024)

123. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení
část č. 43 (28. 2. 2024)

166. Ústní interpelace
části č. 82-83 (29. 2. 2024), části č. 202-203 (7. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
části č. 112-113 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

části č. 17-18 (9. 4. 2024)

12. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
části č. 112-114, část č. 119 (16. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
část č. 179, části č. 188-189 (18. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

13. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
části č. 58-59 (3. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
části č. 148-149 (31. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 46, části č. 49-50 (28. 5. 2024), část č. 112, části č. 114-116 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 62, část č. 65, část č. 71 (29. 5. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení  
část č. 43 (25. 6. 2024)

161. Ústní interpelace
část č. 108 (27. 6. 2024)

Slib poslance
část č. 175 (9. 7. 2024)

110. schůze (10. 7. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 737/ - prvé čtení
část č. 6 (10. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP