Neautorizováno !


(Schůze pokračovala v 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji odpolední jednání 98. schůze. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve odhlásím a potom požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na této schůzi, případně na schůzi 100.

Ještě doplním, kdo se omlouvá nadále. Je to pan poslanec Vít Kaňkovský. Omlouvá se od 13.15 hodin bez udání důvodu, dále paní poslankyně Monika Oborná od 14 hodin ze zdravotních důvodů a z členů vlády paní ministryně Jana Černochová od 14 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Martin Dvořák do 12 hodin z pracovních důvodů.

 

A nyní se budeme věnovat bodu 155, což jsou

 

155.
Ústní interpelace

Já ho otevírám a jedná se o ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Petra Fialu či na vládu České republiky a poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí byly publikovány na webových stránkách Poslanecké sněmovny. Já upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

A nyní předám slovo panu poslanci Igoru Hendrychovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu, poté se připraví paní poslankyně Lucie Šafránková. Pane poslanče, ujměte se slova. Prosím.

 

Poslanec Igor Hendrych: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane nepřítomný premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky. Vy jste na nedávné schůzi, která se týkala bezpečnostních hrozeb, v podstatě dal na stejnou váhu, a má to si myslím hlubokou logiku, vnitřní i vnější bezpečnost. Já jsem už několikrát hovořil o tom, že co se týká vnitřní bezpečnosti, tak aktuálně tedy shledávám jistá nedopatření. Týká se to konkrétně personálního a finančního zabezpečení bezpečnostních sborů v České republice, kdy mám informace, že aktuálně jim chybí na výplaty, konkrétně i na provoz, peníze zhruba na poslední měsíc letošního roku.

Já jsem v této věci už interpeloval s takovým užším zaměřením trošku pana ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který má v gesci Vězeňskou službu České republiky, kde jsem mu podrobně tedy přednesl argumenty o tom, jak je na tom konkrétně tento bezpečnostní sbor, který je nedílnou součástí vnitřní bezpečnosti České republiky, a k mému překvapení - příjemnému mi v podstatě všechny mé domněnky potvrdil a v té interpelaci, v odpovědi na interpelaci, kterou mám tady u sebe, mi v podstatě všechno potvrdil. Já to tady nebudu číst všechno. Odkazuji vás, prosím vás, pane premiére, na odpověď pana ministra spravedlnosti ze dne 22. března 2024, kde podrobně v podstatě popisuje všechny problémy, které se konkrétně tohoto bezpečnostního sboru týkají, a popisuje zde situaci v podstatě ve stejných intencích jako já a očekává, že na vládě bude projednán neprodleně materiál, který zabezpečení personální i finanční vlastně napraví v této oblasti, a nejenom v této oblasti, ale i v jiných bezpečnostních sborech. Děkuji vám za písemnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně. Je to tak. Předseda vlády je omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Nyní vystoupí paní poslankyně Lucie Šafránková, poté se připraví pan poslanec Zlínský. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, dle posledních statistických údajů by měla minimální důstojná mzda v České republice v roce 2023 činit 45 573 korun hrubého měsíčně. Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek je definována tak, aby pokryla základní životní potřeby dospělého člověka s dítětem, volný čas i menší spoření. Pod touto částkou se aktuálně pohybuje 67 % českých zaměstnanců. Jsou zde zohledněny průměrné náklady na jídlo, bydlení, oblečení, dopravu, zdraví, vzdělání i menší rezervu a také aktuální růst cen. Přitom skutečná minimální mzda činila vloni 17 300 a průměrná mzda 43 341 korun. Mzdový medián byl na úrovni 37 227 měsíčně. K tomu doplňuji, že reálné mzdy v České republice klesají již dva a půl roku v řadě. Vaše vláda ovšem nečiní nic pro to, aby se tento neúnosný stav zlepšil.

Navrhujete zrušit zaručené minimální mzdy v soukromém sektoru, což opět povede k poklesu mezd, a od 1. ledna letošního roku jste doslova zařízli všechny pracující rodiny s nejmenšími dětmi, když jste jim zrušili daňovou slevu ve formě školkovného a razantně jste omezili přístup k daňové slevě na manželku či manžela. Kvůli tomuto vašemu kroku přišly rodiny s předškolními dětmi od tří let o 44 000 korun ročně a ty ostatní o 19 000 ročně. To má být ta vaše prorodinná politika? Čím nižší mzdy, tím se méně vybere na důchodovém pojištění. Pane premiére, řekněte jasně, co konkrétně hodláte udělat pro to, aby poctivě pracujícím českým občanům rostly (Předsedající: Čas!) jejich reálné mzdy a proč jste sebrali desítky tisíc korun našim rodinám?

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Čas! Děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Vladimír Zlínský se svou interpelací, připraví se pan poslanec Oldřich Černý. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Zlínský: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře a vážený pane premiére, vaše vláda nedávno podepsala kontrakt s americkou stranou na nákup 24 kusů amerických víceúčelových letounů F-35 včetně technické podpory v hodnotě několika stovek miliard korun českých. Mohl byste nám sdělit, jaké konkrétní částky budou za vaší vlády investovány do výcviku vojáků i občanů, vojenského materiálu, infrastruktury a vybavení a těchto zbraňových systémů, které jsem identifikoval na základě současného konfliktu na Ukrajině? A jsou to tyto systémy: systémy elektronického boje, drony, raketometné systémy, přenosné protiletadlové a protipancéřové zbraně, pozemní systémy protiletadlové a protiraketové obrany, které povedou ke zvýšení obranyschopnosti území našeho státu v případě jakéhokoliv možného typu konfliktu v blízké budoucnosti. V opačném případě budeme zcela závislí na obranných schopnostech našich partnerů v NATO.

Možný turbulentní vývoj v blízké budoucnosti může vést - nemusí, ale může vést - k rozpadu této organizace v důsledku vnitřních konfliktů. Tím se staneme téměř zcela bezbrannými proti jakékoliv vnější i vnitřní bezpečnostní hrozbě. V tomto případě tato závislost může vést k totální podřízenosti politickým, ekonomickým a jiným zájmům vojensky silnějších aktérů v našem okolí, jejichž zájmy se nebudou slučovat s našimi zájmy, se zachováním naší aspoň současné limitované samostatnosti (Předsedající: Čas!) či přímo úplné státnosti. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Opět zopakuji, že předseda vlády je omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Nyní vystoupí s další interpelací pan poslanec Oldřich Černý, připraví se paní poslankyně Iveta Štefanová. Prosím.

 

Poslanec Oldřich Černý: Děkuji vám za slovo. Pane nepřítomný předsedo vlády, v nedávných dnech se mediálně propírali i někteří politici, většinou ti s opozičními názory, kteří novinářům, jež je náhodně oslovili, odpovídali na jejich dotazy, a bylo jim důrazně vytýkáno, že si neověřují, komu dávají rozhovory, protože tento portál vláda následně zařadila na sankční seznam. Všichni tito vámi kritizovaní se provinili pouze tím, že si toho novináře, který se jich prostě na něco zeptal, dopředu neprověřili. Stejný humbuk z koaličních stran například zazníval i začátkem roku na adresu jednoho hokejového klubu za to, že si dostatečně politicky neprověřil nového brankáře. Ten se provinil tím, že hrál hokej za ten takzvaně špatný tým. Sousední Němci, kteří jej poté angažovali, na to mají asi jiná kritéria. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP