Neautorizováno !


(16.00 hodin)
(pokračuje Jiří Strýček)

Chtěl bych se zeptat. Když se zřídila ta komise, už bylo ukončeno vyšetřování, bylo podáno trestní oznámení a tak dále, nicméně z úst opozice tady neustále zaznívaly připomínky, dotazy, potažmo i zpochybňování práce Policie České republiky. Já bych se tedy chtěl zeptat na jednu věc. V případě, že bude ukončeno vyšetřování střelby na Filozofické fakultě a my jako opozice budeme mít dotazy, budeme potřebovat informace nad rámec těch informací, které vyplynou z toho šetření, dejme tomu uzavřeného šetření, jestli tedy vy osobně minimálně s poslanci STAN podpoříte zřízení této vyšetřovací komise tak, jak jste to učinili v případě Bečvy? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně za dodržení času. Předám slovo pro reakci panu prvnímu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Vítu Rakušanovi. Současně předám řízení schůze. Pane ministře, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Vaším prostřednictvím, vážený pane poslanče, tady mně dovolte delší reakce, mám na to těch pět minut, myslím si, že tentokrát je využiju.

Mně trochu vadí, nezlobte se, ten název vaší interpelace - Vyšetřování skončilo, zapomeňte. Ono není pravdivé v ničem, za prvé vyšetřování neskončilo, za druhé zapomenout nikdo nechce. Já si skutečně myslím, že v současné době česká společnost, samozřejmě že rodiny obětí, všichni ostatní potřebují odpovědět ještě nějaké otázky. Nic není uzavřeno. A pro celospolečenskou atmosféru k návratu pocitu bezpečí je určitě nutné, abychom se k mnoha věcem z toho případu jako takového vrátili.

Na bezpečnostní výbor donesl, myslím si, pan policejní prezident pravděpodobně materiály, zprávu, která byla začerněna. Objevilo se na to mnoho mediální kritiky - polovina věcí začerněná, dvě třetiny, fotky začerněné, všechno začerněné, my se nic nedozvíme. A já jsem teď byl na debatě se studenty Právnické fakulty, kde se mnou byla paní doktorka Bradáčová. A otázka na paní doktorku Bradáčovou od studentů, kteří studují právo, byla úplně jednoduchá: Kdyby teď byla zřízena vyšetřovací komise, může dostat nějaké materiály z trestního spisu ve větším rozsahu, než jste ukázali doteď, to znamená ty začerněné? Jednoznačná odpověď paní doktorky: Ne. Ani vyšetřovací komise. Takže teď byste dostali totéž co bezpečnostní výbor. Vyšetřovací komise jako taková by opravdu neměla žádný smysl.

A uvědomme si, tady se šetří odporný, hnusný, brutální trestný čin, byť známe pachatele, tak se jedná o vraždu na třech místech, v jednom případě mnohačetnou vraždu. A u každého trestného činu, obzvlášť u vraždy, i když je znám pachatel, i když není naživu, tak se primárně šetří motiv, hledají se příčiny a případně se hledá i to, jestli systém zdravotní péče, psychosociální pomoci v České republice, psychologické pomoci, psychiatrické péče někde něco nezanedbal, jestli se neobjeví slabé místo v celém tom životním příběhu pachatele, které ukazuje, že v našem systému napříč rezorty třeba něco nefunguje ideálně. Ale na tohle dá odpověď až vyšetřování trestného činu, které, jak mylně píšete v názvu své interpelace, neskončilo. A skončí v červnu, v červenci, záleží na státním zastupitelství. GIBS někdy dokončí svoji činnost, prediktivně říkali, že to bude trvat dva tři měsíce. GIBS není pod ministrem vnitra, to naopak kontroluje policii a hasiče, tedy orgány, které pode mnou jsou. Nemám žádnou možnost popohánět tuhle práci. Můžu se zeptat pana ředitele, kdy to tak odhaduje, ale nemůžu ho nějak popohánět.

A za mě, co vám můžu slíbit. Já vám teď nemůžu slibovat zřizování vyšetřovací komise. Co vám ale můžu slíbit, je otevření té diskuze. Otevření diskuze o tom, jaké byly motivy, jaké byly příčiny, co k tomu vedlo a jestli naše společnost jako celek, ne ministr, ne policie, ale jestli naše společnost jako celek preventivně může udělat něco více, jestli můžeme systémově něco změnit třeba ve výměně informací mezi psychiatry a praktickými lékaři a podobně a policií, což mimochodem chystáme v tom novém registru, který se programuje v současné době. A tuhle debatu já určitě otevřu, otevřu ji otevřeně za přítomnosti paní státní zástupkyně Bradáčové, za přítomnosti policejního prezidenta. A určitě tohle bude otázkou oprávněného veřejného zájmu. Tohle je oprávněný veřejný zájem.

Potom jsou detaily, protože zdaleka ne všechny rodiny, pane poslanče, zdaleka ne všechny rodiny si přejí jakékoliv vyšetřování. Zdaleka ne všechny. Opravdu, věřte mi, já jsem také v kontaktu s lidmi, kteří z toho prostředí jsou. A jsou naopak lidé, kteří chtějí v intimní atmosféře tohle uzavřít, něco se dozvědět o motivech. A ta veřejná debata, pokud nebude bulvární a bulvarizující, je potřebná a té se nikdo nebrání. Ale přece jako zákonodárci dokážeme pochopit, že jsme teď v nějaké logické části toho procesu prověřování GIBSem, prověřování ze strany Státního zastupitelství, Policie České republiky, není to uzavřená kauza. Já jako ministr vnitra jsem neviděl a nechci vidět nic jiného než tu začerněnou zprávu. Ani na to nemám zákonný nárok a na nikoho ani nenaléhám. Nic jsem neviděl jiného, než viděli poslanci bezpečnostního výboru, a v téhle fázi je to správně. To, co jsme mohli zveřejnit krátce po té tragédii, jsme zveřejnili. Ale rozhodně to není konec té transparentní komunikace. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře. A táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku? Chce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za odpověď. Já jenom na vysvětlení, když se bavíme o těch začerněných údajích a tak dále. Členové vyšetřovací komise Bečva si to velmi dobře pamatuji, škoda, že odešel pan tehdejší poslanec Jurečka, byla to živá kauza a byl dán k dispozici trestní spis. Celý živý trestní spis, do kterého jsme všichni mohli nahlížet. To je jedna věc.

Druhá věc k tomu názvu. Já jsem to v rámci těch prvních dvou minut nestihl vysvětlit. Mně se jedná o to, jestliže my jako opozice tady vzneseme připomínky, dotazy, argumenty, tak jak jste vznášeli vy k té vyšetřovací komisi Bečva, jestli vy tady zřízení té komise podpoříte, nebo nepodpoříte, anebo se to dovyšetří a zavře se nad tím voda. Proto ten název. To není o tom, že já bych chtěl říct, že prostě se na to zapomene, že se to nevyšetřuje a tak dále. To byl ten hlavní důvod toho názvu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Pan ministr má zájem odpovědět. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji. Vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, děkuji za vysvětlení, pane poslanče, teď už tomu rozumím, berme tohle jako vyřešené i mezi námi, protože tohle jsem já zas považoval za nutné vysvětlit. No, ono teď, a to jsem se snažil říct já, ono je to vždycky těžké i v tom limitu, který je u mě delší, ale taky ne dostatečně dlouhý.

Já sám počkám na to, s čím přijde oficiální vyšetřování, jaké informace dostaneme. A já teď nebudu říkat bianko šek, zřizujme vyšetřovací komisi, třeba z toho vyšetřování a z toho, co bude moct být zveřejněno, dostaneme ty informace, na které se ptáme. Třeba se dozvíme věci, protože to dělají profesionálové, my profesionálové ve Sněmovně nejsme, my jsme prostě amatéři, hrajeme si potom na vyšetřovatele. Nezpochybňuju, vím, že to bylo v mnoha případech. Ale nejsme profesionálové v naší většině.

Já teď počkám, s čím přijde Státní zastupitelství, policie, případně GIBS, co z toho může být zveřejněno. A pokud by byly nějaké legitimní otázky k tomu, aby se jimi zabývali policisté, já nebudu teď říkat ano, ani ne, ale počkám si na to oficiální vyšetřování. A to je podle mě správný postup a kdybych jako ministr vnitra postupoval jinak, tak by to z mého pohledu nebyl postup správný a dokonce v některých věcech ani právně korektní. A v tomhle případě nemám to černé na bílém, to přiznávám, ale já jsem se skutečně paní státní zástupkyně Bradáčové, ona by to jistě nepopřela, přímo ptal, jestli by v téhle fázi vyšetřovací komise dostala něco jiného než ty údaje, které už byly na bezpečnostním výboru. Řekla mi, že v případě mnohačetné vraždy, v případě takto citlivého trestného činu by prostě nic jiného vyšetřovací komise v téhle chvíli opravdu nedostala. A nepřijde mně ani logické paralelně tady vést oficiální vyšetřování, odborné vyšetřování a parlamentní vyšetřování. Ale není to, a znovu zdůrazňuju, zájem cokoliv tajit. Já si naopak myslím a jsem o tom bytostně přesvědčen, že i celospolečensky se tahle situace, konverzace, komunikace dokončit musí.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře. Jako jedenáctý byl vylosován pan poslanec Jiří Mašek, ten je ovšem řádně omluven. Přistoupíme tedy k další interpelaci. Jako dvanáctý byl vylosován pan poslanec Vladimír Zlínský, který bude interpelovat pana ministra Rakušana ve věci ochrany před následky jaderné havárie. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Zlínský: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já se na vás obracím s interpelací, kterou jsem měl nedávno i na pana premiéra. Já se přiznám, já jsem s jeho odpovědí nebyl úplně spokojen, takže to je důvod, proč se obracím i na vás.

Pan premiér tady řekl, že v případě jaderného konfliktu nebo jaderné havárie, které postihne naše území, jsme v podstatě na to připraveni tím způsobem, že máme protiatomové kryty patřičně vybavené, to znamená - které by měly mít zásoby jídla, pití, lůžka, funkční odpady s toaletami a filtroventilační zařízení - že máme asi 100 000 míst, což je asi pro 1 % našeho obyvatelstva. A mě by tedy zajímalo, jestli je znám klíč, na základě kterého budou tito obyvatelé vybíráni v případě nějaké havárie nebo konfliktu, kdo jsou tito lidé a jakým způsobem jsou poučeni a informováni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP