Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavel Seifer

Schůze: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 11 (28. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 16 (28. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
část č. 17 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

část č. 1 (23. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 12 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období
části č. 7-8 (23. 3. 1993)

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147
část č. 12 (24. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 25 (25. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 26-27 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 1 (20. 4. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 2 (20. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
část č. 20, část č. 23 (21. 4. 1993)

Bod č. 11
část č. 25 (21. 4. 1993)

XIII.. Návrhy na zrušení usnesení zastupitelstva města Borovany a zastupitelstva obce Čížová
část č. 25 (21. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 34 (22. 4. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 36 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 1 (18. 5. 1993)

XIX. Informace vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis
část č. 29, část č. 31 (20. 5. 1993)

XXIX. Návrh poslance Emila Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny
část č. 45 (1. 6. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 1 (15. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 19 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

část č. 1 (7. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 3 (7. 7. 1993)

Bod č. 8
část č. 9 (7. 7. 1993), část č. 18 (8. 7. 1993)

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 51-52 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

část č. 1 (14. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 3 (14. 9. 1993), část č. 9 (15. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

část č. 1 (12. 10. 1993)

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 14 (13. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 18, část č. 21 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 13. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 1 (9. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 33 (3. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

část č. 1 (15. 2. 1994)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a k Společnému protokolu týkajícímu se uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy, podle sněmovního tisku 569
část č. 3 (15. 2. 1994)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 16, část č. 18 (17. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (17. 2. 1994)

XXXVII. Informace komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o kontrole zřízení a činnosti příspěvkové organizace ORBIS
část č. 36 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21, část č. 23 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

II. Návrh na zvolení poslankyně K. Lojdové členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 2 (26. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 16, část č. 19 (28. 4. 1994)

Bod č. 20
části č. 26-28 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (2. 6. 1994)

XXI. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855
část č. 27 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 17 (8. 7. 1994)

XXXV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace
část č. 32 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 7 (27. 9. 1994)

Bod č. 8
část č. 5 (27. 9. 1994)

XV. Volba dalšího člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akcí Norbert, Vlna a Zásah
část č. 7 (27. 9. 1994)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 14 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 23 (3. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 19 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 5 (6. 12. 1994), část č. 46 (13. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 55 (14. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 27 (9. 2. 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 25 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
část č. 23 (16. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 32 (17. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 18
části č. 23-24, část č. 26 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

části č. 19-20 (25. 5. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti, podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1586
část č. 4 (23. 5. 1995)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (25. 5. 1995)

Bod č. 31
část č. 28 (25. 5. 1995)

XXXXII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky
část č. 42 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 40-41, část č. 43 (27. 6. 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 34 (27. 6. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

VI. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 8 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 30 (3. 11. 1995)

Bod č. 5
část č. 11 (1. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 19 (7. 12. 1995)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu, podle sněmovního tisku 1970 - prvé čtení
část č. 35 (8. 12. 1995)


Přihlásit/registrovat se do ISP