Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Anna Röschová

Schůze: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41

2. schůze (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
části č. 1-2 (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 7 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

část č. 10 (28. 1. 1993)

XI. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou.
část č. 18 (28. 1. 1993)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru k žádosti o souhlas Poslanecké sněmovny s trestním stíháním poslance
část č. 18 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 12
část č. 8 (24. 2. 1993), část č. 15 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 6 (23. 3. 1993)

XXII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 15 (24. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 1 (20. 4. 1993)

XXV. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992 podle sněmovního tisku 225
část č. 32 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993), část č. 9 (19. 5. 1993)

Bod č. 10
část č. 16, části č. 24-26 (20. 5. 1993)

Bod č. 11
části č. 21-22, části č. 27-28 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 1 (15. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 8, část č. 11 (16. 6. 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky
části č. 17-19 (17. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
části č. 11-14 (8. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 22, části č. 29-32 (9. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XVI. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 15 (15. 9. 1993)

XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR
část č. 21 (16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 28 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

X. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu
část č. 13 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

část č. 19 (11. 11. 1993)

IX. Slib poslance Poslanecké sněmovny
část č. 9 (10. 11. 1993)

Bod č. 16
část č. 17 (10. 11. 1993)

XVIII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 19 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 8 (2. 12. 1993)

Bod č. 6
část č. 7 (1. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 9 (2. 12. 1993)

Bod č. 8
část č. 10 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 21 (3. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 14
část č. 8, část č. 10 (16. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 25 (17. 2. 1994)

Bod č. 32
část č. 30, část č. 34 (18. 2. 1994)

Bod č. 33
části č. 31-35 (18. 2. 1994)

XXXIV. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním ústavního soudce
část č. 36 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
část č. 2 (22. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

II. Návrh na zvolení poslankyně K. Lojdové členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 2 (26. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 27 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 9 (1. 6. 1994)

XXIV. Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva
část č. 26 (2. 6. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 11
část č. 6 (27. 9. 1994)

Bod č. 21
část č. 9 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 12 (2. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
části č. 15-17 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 30
část č. 59 (15. 12. 1994)

Bod č. 31
část č. 59 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 4 (7. 2. 1995), části č. 28-29 (9. 2. 1995)

Bod č. 7
část č. 4 (7. 2. 1995)

Bod č. 29
části č. 14-15 (8. 2. 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 25 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 7 (15. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 8, část č. 10, část č. 14 (19. 4. 1995)

XIV. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 17 (20. 4. 1995)

XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939
část č. 28 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 16 (25. 5. 1995)

Bod č. 14
část č. 10 (24. 5. 1995)

Bod č. 16
část č. 12 (24. 5. 1995)

XXIII. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 13 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 2 (20. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 30 (23. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 18
část č. 12 (27. 9. 1995)

Bod č. 19
část č. 12 (27. 9. 1995)

Bod č. 21
část č. 13 (27. 9. 1995)

Bod č. 22
části č. 24-25 (28. 9. 1995)

Bod č. 31
část č. 26 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
část č. 18 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

VIII. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 1900 - prvé čtení
část č. 4 (5. 12. 1995)

XVI. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - prvé čtení
část č. 22 (7. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XV. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1964) - prvé čtení
část č. 11 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 1 (6. 2. 1996), část č. 48 (14. 2. 1996)

XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (sněmovní tisk 2042) - prvé čtení
část č. 7 (7. 2. 1996)

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb. (sněmovní tisk 2034) - prvé čtení
část č. 8 (7. 2. 1996)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2064) -prvé čtení
část č. 8 (7. 2. 1996)

XC. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1952) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

LXXXXIV. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii (sněmovní tisk 1920) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 12 (13. 3. 1996)

10. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - třetí čtení
část č. 12 (13. 3. 1996)

29. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2061 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

Bod č. 40
část č. 23 (14. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 2 (16. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP