Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vlastimil Válek

Schůze: 6, 8, 9, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 33, 35, 36, 39, 41, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 63, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 108

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 97 (12. 1. 2022), část č. 119 (13. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
části č. 280-281 (27. 1. 2022)

78. Vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 128/ - zkrácené jednání  
část č. 209 (25. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

části č. 134-135, část č. 141, část č. 148, část č. 151, části č. 153-154, část č. 158, část č. 160, část č. 179 (2. 2. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/ - zkrácené jednání  
části č. 182-183 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
části č. 125-126 (16. 2. 2022)

111. Ústní interpelace
části č. 241-242, část č. 244, část č. 248, části č. 250-251 (3. 3. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 46 (18. 2. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání
části č. 12-13 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 17 (22. 3. 2022)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 184-185, část č. 188, část č. 192 (5. 4. 2022)

23. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení
části č. 192-193 (5. 4. 2022)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení
část č. 193 (5. 4. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 97 (24. 3. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 23 a 24 /sněmovní tisky 167 a 168/
část č. 193 (5. 4. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 38 (27. 4. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 28 (26. 4. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 87-88 (28. 4. 2022)

115. Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize
část č. 229 (13. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
části č. 162-165, část č. 173 (4. 5. 2022)

22. schůze (4. 5. 2022)

2. Návrh na ukončení stavu pandemické pohotovosti /sněmovní dokument 756/
část č. 2 (4. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
část č. 35, část č. 38 (31. 5. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
část č. 69 (1. 6. 2022), části č. 74-75 (2. 6. 2022)

112. Návrh na volbu člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. května 2026
část č. 144 (3. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 259-260 (16. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
část č. 10, části č. 13-14, část č. 19, část č. 32 (23. 6. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 77 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
část č. 145 (9. 9. 2022)

107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - třetí čtení
část č. 154 (9. 9. 2022)

108. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - třetí čtení
část č. 155 (9. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 31 (1. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
části č. 12-13 (16. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 221, část č. 223 (26. 10. 2022)

117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení
část č. 183 (26. 10. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 296/ - druhé čtení
části č. 15-16 (15. 11. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 8 (15. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 13 (29. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení
části č. 54-55 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 125 (24. 1. 2023), část č. 139 (25. 1. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 56-61, část č. 64, část č. 66 (12. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 92-94, část č. 98, části č. 100-101 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 20, část č. 22 (17. 1. 2023), část č. 107, část č. 124, část č. 129, část č. 132 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 5, části č. 10-11 (7. 2. 2023)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 60, část č. 62 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
části č. 56-57 (23. 2. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - druhé čtení
část č. 102 (24. 2. 2023)

6. Vládní návrh zákona o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 27 (21. 2. 2023)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
část č. 91 (24. 2. 2023)

128. Ústní interpelace
části č. 64-70, části č. 75-76, část č. 80 (23. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
části č. 19-20 (28. 2. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - třetí čtení
část č. 72 (5. 4. 2023)

131. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2022 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2022 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 240/
část č. 149, část č. 151 (20. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
části č. 160-161, části č. 163-165, části č. 172-173 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/4/ - vrácený Senátem
část č. 154 (30. 5. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
část č. 185 (31. 5. 2023)

102. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení
části č. 63-65, část č. 67 (17. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 128-129, části č. 132-134 (18. 5. 2023), část č. 237, části č. 240-242 (1. 6. 2023)

142. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - prvé čtení
část č. 327 (15. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 100 (12. 7. 2023), část č. 133, části č. 175-176, části č. 192-193 (13. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
část č. 52, část č. 61 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/8/ - vrácený Senátem
část č. 217 (12. 9. 2023)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - druhé čtení
části č. 242-243, část č. 245 (13. 9. 2023)

155. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 254, části č. 257-258 (14. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
části č. 286-289 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 45, část č. 52 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení  
část č. 46 (26. 9. 2023)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - prvé čtení  
část č. 47 (26. 9. 2023)

94. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení  
část č. 48, část č. 50, část č. 52 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 40 (27. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení
část č. 26 (10. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
část č. 87, části č. 89-91 (12. 10. 2023), část č. 233, části č. 235-238, části č. 244-245 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 34 (17. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - třetí čtení  
část č. 13 (3. 11. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
část č. 32 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 205 (29. 11. 2023)

125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - třetí čtení  
část č. 36, část č. 39 (15. 11. 2023)

85. schůze (30. 11. 2023)

1. Návrh poslanců Mariana Jurečky a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 7-8 (30. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

část č. 17 (12. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

146. Tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
část č. 28 (16. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 57 (17. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

část č. 23 (6. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
části č. 84-85, části č. 87-88 (29. 2. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

část č. 13 (19. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - druhé čtení  
část č. 26, části č. 28-29, část č. 31 (9. 4. 2024)

12. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
část č. 112, část č. 115 (16. 4. 2024)

154. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 173-175 (18. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
část č. 183 (18. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení  
část č. 19, část č. 21 (2. 5. 2024)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení  
část č. 24 (2. 5. 2024)

13. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
části č. 51-53 (3. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 83 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

části č. 66-67 (23. 5. 2024)

1. Návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 604/2/ - vrácený Senátem  
část č. 18, část č. 20 (21. 5. 2024)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení  
části č. 33-34 (21. 5. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
části č. 43-46, část č. 52 (22. 5. 2024), část č. 141, část č. 144 (31. 5. 2024)

128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - třetí čtení  
část č. 53 (22. 5. 2024)

160. Ústní interpelace
část č. 92, část č. 94, část č. 98, část č. 102 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
části č. 177-180 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - druhé čtení  
část č. 17 (11. 6. 2024)

154. Ústní interpelace
část č. 66, části č. 72-76 (13. 6. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - třetí čtení
část č. 50 (26. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP