Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Payne

Schůze: 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 53
část č. 9 (27. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
části č. 17-18 (28. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. ledna 1993, podle sněmovního tisku 152
část č. 3 (23. 3. 1993)

Bod č. 6
část č. 3 (23. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 5 (23. 3. 1993)

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo
část č. 17 (25. 3. 1993)

Bod č. 27
část č. 21 (25. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 322 - 330
část č. 2 (18. 5. 1993)

Bod č. 9
část č. 15 (19. 5. 1993)

Bod č. 10
část č. 19, část č. 26 (20. 5. 1993)

Bod č. 13
část č. 23 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 1 (15. 6. 1993)

Bod č. 2
část č. 2 (15. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 9, část č. 13 (16. 6. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky
část č. 13 (15. 9. 1993)

XIV. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny Parlamentu v meziparlamentních organizacích
část č. 15 (15. 9. 1993)

Bod č. 28
části č. 24-25 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

Bod č. 1
části č. 2-3 (12. 10. 1993)

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 14 (13. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 19 (14. 10. 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575
části č. 22-23 (15. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993, podle sněmovního tisku 696
část č. 4 (9. 11. 1993)

XVIII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 19 (11. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
část č. 24 (11. 11. 1993)

XXV. Návrh na změnu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 24 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 12, část č. 17 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 20 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 29 (3. 12. 1993), část č. 39 (7. 12. 1993)

Bod č. 17
část č. 40 (7. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
části č. 43-44 (8. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 49 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a k Společnému protokolu týkajícímu se uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy, podle sněmovního tisku 569
část č. 3 (15. 2. 1994)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států
část č. 13 (16. 2. 1994)

XXXIX. Zpráva předsedy Poslanecké sněmovny z návštěvy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. listopadu 1993
část č. 38 (18. 2. 1994)

XXXX. Zpráva o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
část č. 38 (18. 2. 1994)

XXXXII. Návrh na změny ve složení stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 39 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 1 (22. 3. 1994)

IV. Informace o projednání postupu vlády České republiky při přístupu k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států
část č. 4 (22. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952
části č. 24-25 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XXVIII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 936
část č. 37 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

XXXV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace
část č. 32 (9. 7. 1994)

XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975
část č. 33 (9. 7. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 8 (2. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 2 (6. 12. 1994)

XXXXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, která byla podepsána dne 15. dubna 1994 v Marrakeši, podle sněmovního tisku 1114
část č. 61 (15. 12. 1994)

LI. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
část č. 65 (15. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

II. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
část č. 1 (27. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu
část č. 31 (9. 2. 1995)

Bod č. 39
část č. 30 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

část č. 1 (14. 3. 1995)

III. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatá v Paříži dne 2. září 1949, a Protokoly ke Všeobecné dohodě č. 1, 2, 4 a 5, podle sněmovního tisku 1291
část č. 4 (14. 3. 1995)

XXIV. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
část č. 19 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 8, část č. 13 (19. 4. 1995)

Bod č. 8
část č. 8 (19. 4. 1995)

XII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1664
část č. 15 (19. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 1 (23. 5. 1995), část č. 23 (25. 5. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, podle sněmovního tisku 1405
části č. 3-4 (23. 5. 1995)

IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765
část č. 4 (23. 5. 1995), část č. 6 (24. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 27 (25. 5. 1995), část č. 30 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 1 (20. 6. 1995), část č. 25 (22. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 7 (20. 6. 1995), části č. 29-31 (23. 6. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. dubna 1995 v Singapuru, podle sněmovního tisku 1701
část č. 12 (21. 6. 1995)

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Canbeře dne 28. března 1995, podle sněmovního tisku 1699
část č. 12 (21. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 10 (27. 9. 1995)

XII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993, podle sněmovního tisku 1382.
část č. 8 (27. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 20 (28. 9. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 - prvé čtení.
část č. 28 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.
část č. 2 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

XXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1902 - prvé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994, podle sněmovního tisku 1903 - prvé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 druhé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 1 (5. 12. 1995), část č. 12 (6. 12. 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, II. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, podepsaná v Paříži dne 22. února 1995, podle sněmovního tisku 1982 - prvé čtení
část č. 3 (5. 12. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969, podle sněmovního tisku 1892
část č. 18 (7. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
část č. 14 (6. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
části č. 29-32 (8. 12. 1995)

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonně opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke svazové republice Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2000
část č. 32 (8. 12. 1995)

XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu, sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994, podle sněmovního tisku 1938 - prvé čtení
část č. 32 (8. 12. 1995)

XXXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1948 - druhé čtení
část č. 43 (13. 12. 1995)

XXXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1949 - druhé čtení
část č. 43 (13. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 24 (8. 2. 1996), část č. 47, část č. 51 (14. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
část č. 17 (8. 2. 1996)

LXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (sněmovní tisk 2099) - prvé čtení
část č. 43 (13. 2. 1996)

LXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI, Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994 (sněmovní tisk 2100) - prvé čtení
část č. 43 (13. 2. 1996)

LXXII. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou (sněmovní tisk 2050) - prvé čtení
části č. 45-46 (14. 2. 1996)

LXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996 (sněmovní tisk 2049) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

LXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969 (sněmovní tisk 1892) - pokračování přerušeného jednání z 37. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 52 (14. 2. 1996)

LXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani (sněmovní tisk 1997) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

LXXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze (sněmovní tisk 2078) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

1. Vládní návrh zákona o zrušení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb., a zákona č. 302/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2114
část č. 3 (12. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 4, část č. 6 (12. 3. 1996)

28. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 2096 - prvé čtení
část č. 21 (14. 3. 1996)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31. 12. 1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995, podle sněmovního tisku 1996 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, podle sněmovního tisku 2099 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994, podle sněmovního tisku 2100 - druhé čtení
část č. 25 (14. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

část č. 8 (24. 4. 1996)

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení
části č. 1-2 (23. 4. 1996)

II. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

XIV. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1992 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - druhé čtení
část č. 8 (24. 4. 1996)

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056 - druhé čtení
část č. 8 (24. 4. 1996)

XXXI. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1992 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - třetí čtení
část č. 24 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP