Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Robert Kolář

Schůze: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2. schůze (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
části č. 1-2 (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 7 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

část č. 10 (28. 1. 1993)

XVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k řešení problematiky přidělování mezinárodních silničních přepravních povolení MKD
část č. 17 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

IV. Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
část č. 4 (3. 2. 1993)

VII. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.
část č. 3 (3. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
části č. 10-11 (24. 2. 1993), část č. 14 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

část č. 1 (23. 3. 1993)

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert" , "Zásah" a "Vlna"
části č. 13-14 (24. 3. 1993)

XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 15 (24. 3. 1993)

XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
části č. 16-18 (25. 3. 1993)

XXV. Návrh na tajnou volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah " a "Vlna"
část č. 18 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

XIX. Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 28, části č. 30-31, část č. 34, část č. 37 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 2, část č. 4 (18. 5. 1993), části č. 6-8 (19. 5. 1993)

XIV. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 28 (20. 5. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku
část č. 16 (15. 9. 1993)

XVI. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 15 (15. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 14 (13. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 18 (14. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 13, části č. 15-16 (2. 12. 1993), části č. 19-21 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 32 (3. 12. 1993)

XXVI. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku
část č. 46, části č. 49-50 (8. 12. 1993)

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky
část č. 53, část č. 55 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 31
část č. 29 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XII. Návrh na volbu člena Rady České televize
části č. 17-18 (24. 3. 1994)

Bod č. 14
část č. 18 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 12
část č. 9 (27. 4. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

XXI. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 31, část č. 33 (9. 7. 1994)

XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 31 (9. 7. 1994)

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 28, části č. 32-33 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 7
část č. 4 (27. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 13 (2. 11. 1994), část č. 24, část č. 26, část č. 28 (3. 11. 1994)

XIII. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 14 (2. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 19 (8. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 15 (7. 12. 1994), části č. 25-27 (8. 12. 1994)

Bod č. 10
část č. 19 (8. 12. 1994)

XXXXIII. Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995
část č. 62 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXIV. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 17 (9. 2. 1995)

XXV. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
část č. 13 (8. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 23 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 10
část č. 5 (14. 3. 1995)

Bod č. 20
část č. 13 (15. 3. 1995)

Bod č. 26
část č. 24 (16. 3. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 15, část č. 24 (25. 5. 1995)

XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
část č. 42 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 48 (28. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 17 (21. 6. 1995)

Bod č. 15
část č. 18 (21. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 19, část č. 22 (22. 6. 1995), části č. 62-66 (29. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 2 (26. 9. 1995)

Bod č. 22
část č. 13 (27. 9. 1995), část č. 24 (28. 9. 1995)

XXIII. Sdělení předsedy volební komise o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny.
část č. 14 (27. 9. 1995)

XXXXI. Návrh na ustavení organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
část č. 32 (28. 9. 1995)

XXXXII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny.
část č. 32 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

V. Návrh na potvrzení předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny v jeho funkci
část č. 8 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 1, část č. 4 (31. 10. 1995), část č. 9, část č. 14 (1. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
části č. 2-4 (31. 10. 1995)

II. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
část č. 4 (31. 10. 1995)

IV. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna" a případně obdobnými akcemi
část č. 9 (1. 11. 1995)

XXV. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy
část č. 36 (3. 11. 1995)

XXVI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na odvolání člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky
část č. 36 (3. 11. 1995)

XXVII. Návrh volební komise na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky
část č. 36 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 2 (5. 12. 1995), část č. 11 (6. 12. 1995), část č. 40 (12. 12. 1995)

XXXXIII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování přerušeného jednání
část č. 42 (13. 12. 1995)

XXXXV. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 42 (13. 12. 1995)

XXXXVI. Návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
část č. 43 (13. 12. 1995)

XXXXVII. Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku
část č. 43 (13. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
část č. 12 (20. 12. 1995)

XIX. Návrh volební komise poslanecké sněmovny na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 15 (20. 12. 1995)

XX. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 15 (20. 12. 1995)

XXIII. Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku České republiky
část č. 15 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 51 (14. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
část č. 31 (9. 2. 1996)

LVII. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona o České národní nadaci (sněmovní tisk 2015) - prvé čtení
část č. 36 (13. 2. 1996)

CVIII. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1996 (sněmovní tisk 1985)
část č. 60 (15. 2. 1996)

CIX. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 60 (15. 2. 1996)

CXI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 62 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 36 (15. 3. 1996)

51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby
část č. 26 (14. 3. 1996), části č. 35-36 (15. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP